Våra sjuksköterskor och läkare är de bästa referenserna

Sverek erbjuder en fri arbetsmarknad för läkare och sjuksköterskor, vilket innebär högre lön, större flexibilitet och frihet, erfarenheter och kompetensutveckling med trygga villkor, service och stöd. Våra läkare och sjuksköterskor ges de bästa förutsättningarna till att med utmärkta villkor och livskvalitet stanna kvar och utvecklas i sitt yrke.

Tack vare dessa konsulter får de verksamheter vi bemannar möjligheten att driva sin verksamhet med en komplett personalstyrka vilket ökar chansen att behålla sin befintliga personal, minska stress och sjukskrivningar och fullfölja det livsviktiga uppdrag som samhället gett dem. Konsulterna är ett värdefullt tillskott av kompetens och erfarenhet.

Här har vi samlat några av våra konsulters berättelser som visar på vilken otrolig tillgång dom är. För oss på Sverek och framförallt i vård och omsorg.

Patrik, sjuksköterska

Christel, barnmorska

Lasse, läkare

Ann-Sofie, barnmorska

Chatarina, sjuksköterska

Anna, sjuksköterska

Miranda, läkare

Pär, sjuksköterska

Lilly, sjuksköterska

INTRESSEANMÄLAN