Din pålitliga partner för rekryteringen inom vård- och omsorg

Experter på att rekrytera kompetent fast personal

Är du verksam inom vårdsektorn och i behov av att rekrytera kompetent fast personal? Då har du kommit till rätt ställe!

Vi på Sverek är experter på att hjälpa vård- och omsorgsverksamheter att hitta och anställa fast personal. Vi erbjuder rekryteringstjänster inom både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vi förstår vikten av att ha rätt personal på plats för att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till era patienter.

Låt oss ta hand om rekryteringsprocessen så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Vårt erfarna team inom vårdrekrytering

Vi har en lång erfarenhet inom vården och har hjälpt många olika verksamheter att hitta rätt personal. Vårt rekryteringsteam har gedigen kunskap om bemanning och rekrytering inom vården och kan snabbt sätta sig in i olika verksamheter och förstå vilka behov ni har. Vi arbetar med kvalitet, engagemang och service som våra ledord för att säkerställa att ni får skräddarsydda lösningar som passar just er verksamhet.

Fördelarna med att ta hjälp av oss

Att ta hjälp av oss för er vårdrekrytering har många fördelar. För det första sparar ni tid och pengar genom att låta oss sköta rekryteringsprocessen åt er. Vi har resurserna och expertisen för att kunna hitta och välja ut de bästa kandidaterna för er verksamhet. Genom att samarbeta med oss kan ni vara säkra på att ni får ett kvalitativt urval av kompetenta kandidater. För det andra kan ni lita på att vi arbetar med hög kvalitet, engagemang och service.

Vi finns med er genom hela processen, från att ta fram en kravprofil till att följa upp och säkerställa att ni är nöjda med er nya personal. Vi arbetar nära er som kund och håller er informerade om hur processen fortskrider.

Vårt mål är att kunna erbjuda er rekryteringstjänster som är anpassade efter era specifika behov.

Kontakta oss idag

Hidden
Hidden
Hidden
Untitled

Vår anpassningsbara rekryteringsprocess

Vi förstår att varje verksamhet är unik och har olika behov när det kommer till rekrytering. Därför är våra processer anpassningsbara utefter er som kund. Gemensamt för alla våra processer är dock att ni kan lita på att vi finns med er genom hela processen.

  1. Behovsanalys och kravprofil: Vi börjar med att tillsammans med er ta fram en kravprofil som specificerar vilka erfarenheter och kompetenser ni söker hos de kandidater vi ska hjälpa er att rekrytera.
  2. Annonsering och kandidatsök: Vi skapar annonser för att locka till oss kandidater och söker även i vår kandidatdatabas efter potentiella kandidater som matchar era krav.
  3. Urval: Vi granskar inkommande ansökningar och kallar in de kandidater som uppfyller kravprofilen till intervjuer och tester. Vi kontaktar även referenser för att få en bättre bild av kandidaternas erfarenheter och kompetenser.
  4. Presentation av kandidater: Efter en noggrann urvalsprocess presenterar vi de bäst lämpade kandidaterna för er. Ni får ta del av deras CV och vår samlade bedömning av intervjuer, referenstagningar och tester.
  5. Uppföljning: Vi följer upp och utvärderar den genomförda rekryteringen för att säkerställa att ni är nöjda med resultatet och att kandidaten trivs i sin nya roll.

Hyr eller rekrytera chefer via Sverek

Utöver att erbjuda rekryteringstjänster inom vårdsektorn kan vi även hjälpa er att hyra eller rekrytera chefer. Vi har ett nätverk av erfarna interimschefer inom vård, omsorg och socialtjänst som kan hjälpa er att fylla chefsvakanser eller arbeta med organisationsutveckling. Vi kan även hjälpa er att rekrytera chefer till fasta tjänster genom en noggrann urvalsprocess.

Skapa effektiva arbetsplatser med rätt personal

Vårt mål är att skapa effektiva, trygga och välmående arbetsplatser för både arbetsgivare och arbetstagare inom vårdsektorn. Genom att hjälpa er att hitta och anställa rätt personal vill vi bidra till att ni kan erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till era patienter. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom vårdrekrytering och kan skräddarsy lösningar som passar just er verksamhet.

Hyr innan du anställer – Vår flexibla lösning

Genom att först prova att arbeta med inhyrd personal och sedan ta det beslutet att anställa vid lämpligt tillfälle, reduceras möjligheten till felaktiga rekryteringar.

Rekrytering av utländska personal

Letar du efter kompetent sjukvårdspersonal från utlandet? Vi är din lösning! Vi tar hand om hela processen: från urval av kvalificerade kandidater och skräddarsydda språkutbildningar till smidig omlokalisering och allt det administrativa som krävs för legitimering.

Har du frågor? Kontakta oss

Marcus Eklundh

Marcus Eklundh

Områdeschef läkare
Sebastian Almgren

Sebastian Almgren

Konsultchef läkare