Frågor & svar

Här finns svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Frågor för läkare


Vad innebär konsultrollen för mig som läkare?
Hur får man högst lön som hyrläkare?
Kan jag ta hyruppdrag i samma region som jag är anställd i?
Var i landet har ni uppdrag?
Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska eller läkare?
Vilket är det bästa bemanningsföretaget för läkare?
Vad gäller när man som anställd konsult blir sjuk när man är inbokad på bemanningsuppdrag hos er?
Har ni kollektivavtal för mig som bemanningssjuksköterska eller bemanningsläkare?
Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?
Vad är en medianlön?
Vad tjänar fast anställda läkare?
Hur många läkare arbetar i regionerna?
Vilka arbetsuppgifter har en konsultläkare som arbetar via Sverek?
Vad är det för skillnad mellan en hyrläkare, konsultläkare, stafettläkare, resursläkare och bemanningsläkare?
Var i landet är det mest behov av stafettläkare?
Ingår boende när jag arbetar som konsultläkare hos er?
Hur mycket får man i lön som hyrläkare hos er?
Vad gör en stafettläkare?

Frågor för sjuksköterskor


Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska?
Hur får man högst lön som hyrsjuksköterska?
Hur lång yrkeserfarenhet behöver man ha innan man kan arbeta som hyrsjuksköterska?
Var i landet har ni uppdrag?
Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska eller läkare?
Vad gäller när man som anställd konsult blir sjuk när man är inbokad på bemanningsuppdrag hos er?
Har ni kollektivavtal för mig som bemanningssjuksköterska eller bemanningsläkare?
Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?
En annan sjuksköterska har fått högre lön av er än vad jag blivit erbjuden, varför?
Vad är det för skillnad mellan en hyrsjuksköterska, konsultsjuksköterska, stafettsjuksköterska, resurssjuksköterska och bemanningssjuksköterska?
Vilka arbetsuppgifter har en hyrsjuksköterska som arbetar via Sverek?
Ingår resa och boende när jag arbetar som bemanningssjuksköterska hos er?
Hur mycket får man i lön som hyrsjuksköterska hos er?
Vad är en medianlön?
Vad gör en hyrsjuksköterska?
Hur får jag högst lön som sjuksköterska?

Allmänna frågor


Vad erbjuder Sverek mig som kund?
Hur får man högst lön som hyrläkare och hyrsjuksköterska?
Kan jag ha kvar mitt fasta arbete om jag ska arbeta som konsult hos Sverek?
Är jag försäkrad när jag arbetar via Sverek?
Var i landet har ni uppdrag?
Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska eller läkare?
Vad gör en konsultchef på Sverek?
Vilket är det bästa bemanningsföretaget för läkare?
Vad är en konsultchef?
Betalar ni in till min pension när jag arbetar som konsult i vården via er?
Vad gäller när man som anställd konsult blir sjuk när man är inbokad på bemanningsuppdrag hos er?
Har ni kollektivavtal för mig som bemanningssjuksköterska eller bemanningsläkare?
Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?
Vad är en medianlön?

Nationella avtalet 2024


Hur påverkas karensperioden av det nya avtalet och vad betyder det för mig?
Hur påverkas min HLR-utbildning av det nya avtalet?
Hur påverkas min pension av det nya avtalet och vad innebär det för mig på lång sikt?
Hur påverkas mina pågående bokningar av det nya avtalet?
Kommer min löneutbetalning att påverkas av det nya avtalet?
Vad innebär det nationella avtalet 2024 för mig som hyrläkare/sjuksköterska?
Vad innebär det nationella avtalet för Sverek och hur kommer det att påverka mina möjligheter att få uppdrag genom er?
Vad innebär zon-indelningen och hur påverkar prissättningen mig?
Vilka yrkesroller påverkas av det nationella avtalet, och hur påverkar det min möjlighet att fortsätta arbeta som hyrläkare/sjuksköterska?