Experthjälp för vårdbemanning och fast vårdrekrytering

Fördelarna med att ta hjälp av oss

Spara tid och pengar genom att låta oss sköta rekryteringsprocessen åt er

  • Vi har resurserna och expertisen för att kunna hitta och välja ut de bästa kandidaterna för er verksamhet
  • Genom att samarbeta med oss kan ni vara säkra på att ni får ett kvalitativt urval av kompetenta kandidater

Lita på att vi arbetar med hög kvalitet, engagemang och service

  • Vi finns med er genom hela processen, från att ta fram en kravprofil till att följa upp och säkerställa att ni är nöjda med er nya personal. Vi arbetar nära er som kund och håller er informerade om hur processen fortskrider.
  • Vårt mål är att kunna erbjuda er rekryteringstjänster som är anpassade efter era specifika behov.

Bemanna ditt behov med kompetent personal

Vi garanterar att täcka samtliga behov av vårdpersonal under en given tidsperiod, leverans utifrån era önskemål och god kontinuitet och kvalitet. Vi tar hand om allt; Schemaläggning, administration, ersättning. Vi garanterar att era önskemål om kompetens och rutiner efterföljs i en obruten kedja, samt enkel hantering av tidrapporter och fakturor.

Vårdbemanning

Lång erfarenhet av bemanning och rekrytering inom vården

Vårt rekryteringsteam har gedigen kunskap om bemanning och rekrytering inom vården och kan snabbt sätta sig in i olika verksamheter och förstå vilka behov ni har.  Vi förstår vikten av att ha rätt personal på plats för att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till era patienter. Låt oss ta hand om rekryteringsprocessen så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Fast Vårdrekrytering

Kontakta oss idag

Hidden
Hidden
Hidden
Untitled

Våra utmärkelser

Sverek är ett Gasellföretag. Det är vi stolta över.

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Sverek är ett av dem. Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag och Sverek är ett av dem. Det är vi stolta över.

Sverek har 2022 utsetts till Nordiskt Tillväxtföretag av UC och har dessutom högsta kreditvärdighet.

Sigillet Nordiskt tillväxtcertifikat från UC visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag för det angivna bokslutet. Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. Vi har dessutom höjts upp till högsta kreditvärdighet, riskklass 5 och guld.

Läkare

Akutsjukvård
Allergologi
Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård
Arbetsmedicin
Barn- och ungdomsmedicin
Beroendemedicin
Endokrinologi och diabetologi
Geriatrik
Gynekologisk onkologi
Handkirurgi
Hematologi
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk patologi
Kärlkirurgi
Lungsjukdomar
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Njurmedicin
Neonatalogi (grenspecialitet)
Neurologi
Obstetrik och gynekologi
Onkologi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Psykiatri
Radiologi
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Smärtlindring
Thoraxkirurgi
Urologi
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar

Sjuksköterskor

Akutsjukvård
Allmänsjuksköterska
Ambulanssjukvård
Anestesisjukvård
Barn- och ungdomar
Barnmorska
Diabetesvård
Dialys
Distriktssköterska
Företagshälsovård
Geriatrik
Hjärtsjukvård
Infektionssjukvård
Intensivvård
Kirurgisk vård
Medicinsk vård
Onkologi
Operation
Pallitativ vård
Psykiatri
Röntgen
Skolsköterska

Övriga yrkesroller

Arbetsterapeut
Audionom
Fysioterapeut
Psykolog
Medicinsk Sekreterare
Socionom
Psykoterapeut
Djursjukvård