Experthjälp för vårdbemanning och fast vårdrekrytering

Tillgänglig personal hos oss på Sverek. Boka redan idag!

Här är ett axplock av erfaren personal som står redo för ett nytt uppdrag. Sverek har en stor konsultbank och lång erfarenhet av att förmedla kvalitetssäkrad personal med goda referenser. Boka en av dessa resurser direkt via länken ”Visa intresse” eller hör av dig till oss via formuläret nedan om du har andra resursbehov så hör vi av oss omgående.

Sjuksköterska och Distriktsköterska

Konsult: Aisha

Erfarenhet: Legitimerad sjuksköterska sedan 2009 samt legitimerad distriktssköterska sedan 2019 med bred erfarenhet som sjuksköterska inom hemsjukvård, äldreboende och korttidsavdelning,

Referenser: Beskriver Aisha som noggrann, självgående, mycket erfaren med förmåga att ta egna beslut och upplevs trygg i sitt arbete. Har avlastat enhetschefer i tidigare uppdrag. Aisha har under 2 år arbetat för oss på Sverek och vi vill varmt rekommendera henne.

Visa intresse

 

Leg Sjuksköterska

Konsult: Micha

Erfarenhet: Legitimerad sjuksköterska sedan 2012 med lång erfarenhet inom akutvård, medicin och kirurgi.

Referenser: Beskriver Micha som en uppskattad trygg kollega som är självgående och noggrann. Micha har under 3 år arbetat för oss på Sverek och är någon vi varmt rekommenderar.

Visa intresse

Barnmorska

Konsult: Helena
Erfarenhet: Legitimerad sjuksköterska sedan 2012  och barnmorska sedan 2019 (+5 års erfarenhet), med erfarenhet från förlossning samt BB, antenatal, gyn. Uppdaterat CTG, HLR och kan första akuta omhändertagande av sjukt barn.

Referenser: Mycket kompetent och har fina referenser. Utför alla sina arbetsuppgifter på bästa sätt och brinner för sin yrkesroll. Självgående, noggrann, effektiv, hög samarbetsförmåga. Hon är mycket uppskattad av kollegor och patienter. Helena har arbetet för Sverek i två år och vi kan varmt rekommendera henne.

Visa intresse

Operationssjuksköterska

Konsult: Monika

Erfarenhet: Monika har jobbat som bemanningsjuksköterska på de flesta sjukhus i Stockholm de senaste 8 åren. Innan dess var hon anställd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Monika kan jobba med kirurgi och ortopedi, såväl vuxna som barn, samt thorax.

Referenser: Väldigt bred kompetens efter snart 30 år inom yrket. Enkel att samarbeta med och har blivit handledare åt studerande.

Visa intresse

 

Specialistsjuksköterska, Intensivvård

Konsult: Jorge

Erfarenhet: Sjuksköterska sedan 2001 och specialistsjuksköterska sedan 2006. Jorge har erfarenhet av både universitetssjukhus och mindre sjukhus längre bort från storstäderna. Innan Jorge blev bemanningssjuksköterska på Sverek arbetade han på Thorax-IVA, och har även erfarenhet av ambulans.

Referenser: Självgående och anpassar sig enkelt till både personalgrupp och rutiner. En som ställer upp vid sjukluckor och anpassar sig alltid efter verksamhetens behov.

Visa intresse

Specialistsjuksköterska, Anestesi

Konsult: Mariam

Erfarenhet: Sjuksköterska sedan 2007 och specialistsjuksköterska sedan 2009. Mariam har jobbat för Sverek i flera år, främst på större sjukhus inom ortopedi, men även månadslånga uppdrag på vanlig centraloperation. Mariam har även jobbat några år på barnoperation och är van vid de flesta operationer för både barn och vuxna.

Referenser: Bra att ha i personalgruppen då hon kan hoppa in på många olika typer av operationer. Är det något hon inte kan säger hon till, och lär sig väldigt fort. Även om det är vanligare att vår personal frågar henne numera.

Visa intresse

Barnmorska

Konsult: Fatima

Erfarenhet: Legitimerad sjuksköterska sedan 2007 och barnmorska sedan 2010, med erfarenhet från slutenvård och nu senaste 9 åren inom primärvård (mödravård, barnmorskemottagning samt ungdomsmottagning). Uppdaterad inom HLR.

Referenser: Erfaren, självgående och brinner för sin yrkesroll. Effektiv, noggrann och mycket uppskattad bland kollegor och patienter. Hon har arbetat för oss på Sverek i tre år och vi kan varmt rekommendera Fatima.

Visa intresse

 

Psykiatrisksjuksköterska

Konsult: Peter

Erfarenhet: Legitimerad sjuksköterska sedan 2016. Peter har erfarenhet inom allmän psykiatrisk avdelning, psykosavdelning och psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA och PAVA) och rättspsykiatrin. På den psykiatriska intensivvårdsavdelningen har Peter varit personansvarig när chefen inte varit på plats.

Referenser: ”Lojal, ansvarstagande, pålitlig”, ”Lugn som person, trygg i sig själv och har bra patientbemötande”, ”Hög kompetens och väldigt duktig”, ”Känner sig trygg när man jobbar med honom”. Peter har arbetat för oss på Sverek sedan 1,5 år tillbaka. På samtliga uppdrag har Peter snabbt kommit in i arbetsgruppen och varit mycket uppskattad. Vi kan varmt rekommendera Peter.

Visa intresse

Arbetsterapeut

Konsult : Raj

Erfarenhet: Legitimerad arbetsterapeut sedan 2003. Gedigen erfarenhet inom primärvårds rehab, SÄBO, hemsjukvård. Raj har arbetat som aktivitetsansvarig inom olika organisationer.

Referenser: Han har bred erfarenhet och är en mycket uppskattad kollega.

Visa intresse

Fysioterapeut

Konsult:  Alejandro

Erfarenhet: Legitimerad fysioterapeut sedan 2003. Har en omfattande erfarenhet inom sjukgymnastik och rehabilitering med över 10 års erfarenhet från primärvårds rehab samt arbetat på ASIH. Sedan 2017 har han främst arbetat inom vård för äldre. Alejandro har gedigen erfarenhet av att handleda studenter och vara mentor för nyanställda. Han har även varit involverad i olika gruppaktiviteter såsom bassängträning och träningsgrupper för patienter med KOL. Utöver detta utbildar han vårdpersonal i förflyttningsteknik.

Referenser: Mycket kompetent fysioterapeut som utför alla sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Alejandro är noggrann och effektiv samt mycket uppskattad av kollegor i och utanför teamet.

Visa intresse

Läkare Allmänspecialist

Konsult: Mark

Erfarenhet: Legitimerad läkare i Sverige 2010 och specialist i allmänmedicin 2011. Arbetserfarenhet från primärvården som distriktsläkare och handledare för läkarstudenter samt erfarenhet av chefspositioner. Omfattande utbildning inkluderande en M.D från Medicinska skolan vid Technion i Haifa och ett professionellt diplom i kinesisk medicin och akupunktur.

Referenser: Allmänmedicinsk specialist med erfarenhet av äldreomsorg, mödrahälsovård och barnhälsovård. Mark har arbetat i glesbygd med en observationsavdelning och har varit ansvarig för utbildning, utsedd till bästa handledare. Kollegor beskriver honom som kunnig, noggrann, samarbetsvillig, professionell och hjälpsam.

Visa intresse

Psykolog

Konsult: Sara

Erfarenhet: Erfaren legitimerad psykolog med expertis inom rättspsykiatrisk utredning. Hon har stor erfarenhet av avancerad personbedömning, neuropsykiatrisk diagnostik och riskutredningar.

Referenser: Sara är en mycket uppskattad kollega som snabbt sätter sig in i verksamheten och är självgående. Hon är trygg i son roll och noggrann. En mycket uppskattad kollega!

Visa intresse

Psykolog

Konsult: Anna

Erfarenhet: Lång erfarenhet av utredningar för både vuxna och barn. Anna är specialiserad på autismspektrum och är certifierade DIR/Floortime-terapeut. Anna har omfattande erfarenhet av utredning, behandling och handledning inom neuropsykiatri.

Referenser: Anna är en mycket uppskattad konsult som vi på Sverek varmt vill rekommendera. Kollegor beskriver henne som kunnig, noggrann, samarbetsvillig, professionell och hjälpsam.

Visa intresse

Socionom

Konsult: Eva

Erfarenhet: Utbildad socionom sedan 2012. Kurser inom BBIC, HAP, suicidprevention, dokumenthantering inom Socialtjänsten och organisation/ledarskapsutbildning i två steg. Arbetserfarenhet som enhetschef inom både öppenvård samt institution och myndighet inom BoU, missbruk och integration. Tidigare flera år som 1a socialsekreterare inom BoU.

Referenser: Eva är kompetent och trygg i sin roll. God förmåga att skaffa sig ett helhetsperspektiv över uppdraget och organisationen för att därifrån kunna arbeta in i detaljerna. Lyhörd för vad som behöver göras och ta nödvändiga beslut.

Visa intresse

Fördelarna med att ta hjälp av oss

Spara tid och pengar genom att låta oss sköta rekryteringsprocessen åt er

  • Vi har resurserna och expertisen för att kunna hitta och välja ut de bästa kandidaterna för er verksamhet
  • Genom att samarbeta med oss kan ni vara säkra på att ni får ett kvalitativt urval av kompetenta kandidater

Lita på att vi arbetar med hög kvalitet, engagemang och service

  • Vi finns med er genom hela processen, från att ta fram en kravprofil till att följa upp och säkerställa att ni är nöjda med er nya personal. Vi arbetar nära er som kund och håller er informerade om hur processen fortskrider.
  • Vårt mål är att kunna erbjuda er rekryteringstjänster som är anpassade efter era specifika behov.

Bemanna ditt behov med kompetent personal

BEMANNING

Vi garanterar att täcka samtliga behov av vårdpersonal under en given tidsperiod, leverans utifrån era önskemål och god kontinuitet och kvalitet. Vi tar hand om allt; Schemaläggning, administration, ersättning. Vi garanterar att era önskemål om kompetens och rutiner efterföljs i en obruten kedja, samt enkel hantering av tidrapporter och fakturor.

Vårdbemanning

Lång erfarenhet av rekrytering

FAST REKRYTERING

Vårt rekryteringsteam har gedigen kunskap om bemanning och rekrytering inom vården och kan snabbt sätta sig in i olika verksamheter och förstå vilka behov ni har.  Vi förstår vikten av att ha rätt personal på plats för att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till era patienter. Låt oss ta hand om rekryteringsprocessen så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Fast Vårdrekrytering

Bästa möjliga vård för våra djur

BEMANNING & REKRYTERING

Vi förstår vikten av att ha rätt personal på rätt plats för att säkerställa bästa möjliga vård för våra djur. Genom att anlita vår tjänst för rekrytering och bemanning av djursjukvårdspersonal kan du vara trygg i att du får tillgång till högkvalificerade och engagerade medarbetare.

Bemanning Djursjukvård

Kontakta oss idag

Hidden
Hidden
Hidden
Untitled

Våra utmärkelser

Sverek är ett Gasellföretag. Det är vi stolta över.

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Sverek är ett av dem. Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag och Sverek är ett av dem. Det är vi stolta över.

Sverek har 2022 utsetts till Nordiskt Tillväxtföretag av UC och har dessutom högsta kreditvärdighet.

Sigillet Nordiskt tillväxtcertifikat från UC visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag för det angivna bokslutet. Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. Vi har dessutom höjts upp till högsta kreditvärdighet, riskklass 5 och guld.

Läkare

Akutsjukvård
Allergologi
Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård
Arbetsmedicin
Barn- och ungdomsmedicin
Beroendemedicin
Endokrinologi och diabetologi
Geriatrik
Gynekologisk onkologi
Handkirurgi
Hematologi
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk patologi
Kärlkirurgi
Lungsjukdomar
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Njurmedicin
Neonatalogi (grenspecialitet)
Neurologi
Obstetrik och gynekologi
Onkologi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Psykiatri
Radiologi
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Smärtlindring
Thoraxkirurgi
Urologi
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar

Sjuksköterskor

Akutsjukvård
Allmänsjuksköterska
Ambulanssjukvård
Anestesisjukvård
Barn- och ungdomar
Barnmorska
Diabetesvård
Dialys
Distriktssköterska
Företagshälsovård
Geriatrik
Hjärtsjukvård
Infektionssjukvård
Intensivvård
Kirurgisk vård
Medicinsk vård
Onkologi
Operation
Pallitativ vård
Psykiatri
Röntgen
Skolsköterska

Övriga yrkesroller

Arbetsterapeut
Audionom
Fysioterapeut
Psykolog
Medicinsk Sekreterare
Socionom
Psykoterapeut
Djursjukvård