Få en sund balans mellan arbete och fritid

Lång erfarenhet av bemanning och fast rekrytering till vård och omsorg

Tillhör du gruppen som föredrar att arbeta som konsult eller söker du en tillsvidareanställning?

Vi vågar påstå att vi har ett av världens roligaste jobb och vill tacka för det återkommande förtroendet att hjälpa så många kollegor i branschen att skräddarsy sitt jobbupplägg. Vi brinner för att ge dig de bästa förutsättningarna till ett bra arbetsliv, oavsett om det är att få mer tid med barnen, göra en kometkarriär eller önskar resa och upptäcka mer i din yrkesroll.

Vi har lång erfarenhet av bemanning och rekrytering och har ett starkt nätverk av marknadens mest kompetenta personal, likt dig själv samt förtroendet att få förmedla branschens attraktivaste uppdrag och rekryteringar.

Tillhör du gruppen som föredrar att arbeta som konsult eller söker du en tillsvidareanställning? Oavsett svar har du hamnat rätt, vi hjälper dig!

Vad innebär det att arbeta som konsult för Sverek?

Bemanningsuppdrag

Läs mer om hur det går till att bli konsult för bemanningsuppdrag, hur du kan utvecklas i din roll och få mer balans mellan arbete och fritid. Framförallt så får du reda på hur våra erfarna professionella och personliga konsultchefer hjälper dig med allt praktiskt och är din sparringpartner. Tillsammans går ni igenom allt och kommer ni överens om vilka uppdrag som passar dig bäst.

Arbeta som konsult på bemmaningsuppdrag

Fast anställning

Vår ambition är att guida dig till din framtida karriär genom fasta anställningar hos våra samarbetspartners. Vårt nätverk omfattar verksamheter inom vård, socialt arbete och life science. Vårt urval av uppdrag grundas alltid på dina färdigheter, erfarenheter och personliga drivkrafter. Vi strävar efter att knyta samman dig med verksamheter som inte bara matchar din kompetens, utan även skapar en företagskultur där du kan trivas och prestera på bästa sätt.

Fast anställning

Våra områden

Visselblåsning

Rapportera om ett missförhållande

Via nedan mejladress kan du som konsult rapportera om ett missförhållande hos Sverek. Önskar du rapportera om ett missförhållande som du upptäckt hos uppdragsgivaren som du är/varit och arbetat hos sker den rapporteringen via deras visselblåsningsfunktion.

vissla@sverek.se

Visselblåsning är när en person avslöjar eller rapporterar en olaglig eller oetisk verksamhet som sker inom en organisation eller ett företag. Det kan handla om allt från bedrägeri, korruption, missbruk av makt, diskriminering, till andra former av oegentligheter eller farliga situationer som kan skada allmänhetens intresse eller säkerhet.

För att det ska vara fråga om visselblåsning i lagens mening krävs att missförhållandet är av allmänintresse. Exempel på missförhållande av allmänintresse är kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, missbruk av allmänna medel, brott mot myndighetsföreskrifter, brott mot konkurrensbestämmelser eller allmänt oetiska ageranden.

Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. Dit räknas normalt inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Du ska även ha skälig anledning att tro att informationen är sann.