Astrid Seeberger, Läkare

Om mig

Berätta lite kort om din yrkesroll och varför du valt det?
Läkararbetet är för mig oerhört berikande, det ger en intellektuell stimulans och lär mig mycket om hur människor lever sitt liv och dör sin död. Och jag kan hjälpa dem. Dessutom är det väldigt roligt att arbeta i ett team, också att undervisa studenter och unga kollegor.

Vad har du gjort tidigare i din vårdkarriär?
Varit överläkare vid Njurmedicinska Kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, docent vid Karolinska Institutet, ordförande i Professionell Utveckling på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet, varit en av skaparna av Svenskt Njurregister (predialytiska delen) och specialistsakkunnig i Stockholms Medicinska Råd.

Läkararbetet lär mig mycket om hur människor lever sitt liv och dör sin död. Och jag kan hjälpa dem.

Astrid

Om att vara konsult

Vad fick dig att börja som konsult?
I en besparingsåtgärd avskedade man läkare > 67 år på Karolinska. Jag var en av dem. Jag ville gärna fortsätta att göra en insats och valde därför att arbeta som ”hyrläkare”.

Hur har din vardag och arbetslivet förändrats som konsult?
Jag kan bestämma vilka veckor jag vill arbeta och var.

Vad värderar du i vårt samarbete?
Kompententa engagerade chefer som alltid ställer upp när man behöver dem. Klar och tydlig information.

Övriga tankar/reflektioner kring livet som konsult hos Sverek
Jag får det bästa av läkarlivet: att ta hand om patienter och samarbeta med ett bra team

Jag ville gärna fortsätta att göra en insats och valde därför att arbeta som "hyrläkare".

Astrid

Fler referenser

Attraktiva hyruppdrag för läkare

Hos oss är du i trygga händer hos en engagerad och seriös arbetsgivare.