Helen Wiklund, Distriktssköterska

Om mig

Berätta lite kort om din yrkesroll och varför du valt det?
Jag har valt det yrket ffa för att kunna arbeta inom hemsjukvården som är väldigt stimulerande och utmanande då du ofta arbetar självständigt. Det är ett fritt yrke med ansvar. Jag har i stort sett endast arbetat i glesbygden och där trivs jag som bäst, där kan jag verkligen ge personcentrerad vård.

Vad har du gjort tidigare i din vårdkarriär?
Jag har i stort sett gjort min vårdkarriär inom hemsjukvården.

Jag har valt det yrket främst för att kunna arbeta inom hemsjukvården som är väldigt stimulerande och utmanande då du ofta arbetar självständigt,

Helen

Om att arbeta som konsult

Vad fick dig att börja som konsult?
Jag hade lång resväg. Jag ville få möjligheten att se mer av Sverige och hur man arbetar på olika ställen inom hemsjukvården och på hälsocentral där jag varit på uppdrag. En stor bidragande orsak är också en chans till bättre lön.

Hur har din vardag och arbetslivet förändrats som konsult?
Jag har kunnat styra min tid mer och kunnat vara ledig på ett friare vis än tidigare.

Vad värderar du i vårt samarbete?
Struktur, noggrannhet, snabb återkoppling på tex.frågor etc. Pålitliga.

Övriga tankar/reflektioner kring livet som konsult hos Sverek
Jag är glad över att jag började hos er på Sverek som min första uppdragsgivare då det bara har varit så positivt och bra på alla sätt.

Jag har kunnat styra min tid mer och kunnat vara ledig på ett friare vis än tidigare.

Helen

Fler referenser

Attraktiva hyruppdrag för sjuksköterskor

Hos oss är du i trygga händer hos en engagerad och seriös arbetsgivare.