I år valde vi att ge en julklapp till livsviktig forskning som gäller oss alla. Tack vare denna forskning blir vården på sikt ännu bättre på att hjälpa dem som blir sjuka. Vår julgåva går därför till var och en av oss, eftersom alla kan drabbas av hjärt- och lungsjukdomar. God Jul & Gott Nytt År önskar vännerna på Sverek.

https://www.hjart-lungfonden.se/