Det Nationella Avtalet 2024: Vad du behöver veta som hyrläkare/sjuksköterska

Vi på Sverek förstår vikten av att hålla dig informerad och trygg i den föränderliga vårdomgivningen. Därför har vi sammanställt denna översikt över det nationella avtalet 2024 och vad det innebär för dig som hyrläkare eller hyrsjuksköterska.

Vad innebär det Nationella Avtalet 2024?

Det nationella avtalet för landets regionala uppdrag innebär en förändring i hur inhyrning av läkare och sjuksköterskor hanteras i landets regioner. Det innebär att Sveriges regioner som tidigare har haft egna regler, priser och avtal nu övergår till en enhetlig och standardiserad modell för inhyrning av läkare och sjuksköterskor. Samtliga 21 regioner kommer så småningom att ansluta till det nationella avtalet. Exakt när en region ansluter beror på när nuvarande avtal löper ut.

Hur påverkas du?

 

Vi förstår att förändringar kan väcka frågor och oro. Här svarar vi på vanliga frågor som rör löneutbetalningar, pågående bokningar, HLR-utbildning, pensionsavsättning och mer.


Hur påverkas karensperioden av det nya avtalet och vad betyder det för mig?
Hur påverkas min HLR-utbildning av det nya avtalet?
Hur påverkas min pension av det nya avtalet och vad innebär det för mig på lång sikt?
Hur påverkas mina pågående bokningar av det nya avtalet?
Kommer min löneutbetalning att påverkas av det nya avtalet?
Vad innebär det nationella avtalet 2024 för mig som hyrläkare/sjuksköterska?
Vad innebär det nationella avtalet för Sverek och hur kommer det att påverka mina möjligheter att få uppdrag genom er?
Vad innebär zon-indelningen och hur påverkar prissättningen mig?
Vilka yrkesroller påverkas av det nationella avtalet, och hur påverkar det min möjlighet att fortsätta arbeta som hyrläkare/sjuksköterska?

Svereks roll och hur vi hjälper dig framåt

Som din partner i vårdsektorn är Sverek dedikerade att stödja och vägleda dig genom alla steg i din karriär. Vi har säkrat tilldelning för både läkare och sjuksköterskor och är redo att tryggt navigera dig i det nya regelverket.