Nu kanske du sätter kaffet i vrångstrupen, då bilden man kan få från media förmedlar det motsatta. Ge mig bara en chans att förklara vad jag menar.
Svensk sjukvård har rejäla utmaningar att hantera och tillgången på personal är den främsta. Många sjukhus och vårdcentraler dras med permanenta underskott på personal, där glesbygden och nischade specialiteter har störst behov. 

Bristerna på personal har många orsaker. Några är:

  • Ett stort antal sjuksköterskor har lämnat sjuksköterskeyrket på grund av bristfällig löneutveckling
  • Hög arbetsbelastning för den kvarstannande personalen när det råder personalbrist
  • Geografiska utmaningar där det är svårt att rekrytera till framförallt glesbygd
  • Brist på specialistsjuksköterskor och specialistläkare när utbildningsinsatser, VUB och ST släpar efter 

När vi förbättrar villkoren för våra konsultläkare och bemanningssjuksköterskor händer följande: 

  1. Vi stärker hela Sveriges hälsa och livskvalitet genom vårt bidrag till en jämlik och tillgänglig vård och omsorg oavsett var i landet man bor 
  1. Våra läkare och sjuksköterskor ges bästa förutsättningar till att stanna i yrket med goda villkor, flexibilittet och trygghet 
  1. Vi ger pensionärer och andra med behov av flexibilitet en möjlighet att fortsätta berika sjukvården med sin kompetens och erfarenhet 
  1. Vi höjer ribban för läkares och sjuksköterskor villkor i allmänhet, även för dem som arbetar som fastanställda i kommuner, landsting och privat 
  1. De verksamheter vi stödjer kan fullgöra sitt uppdrag och tillhandahålla vård och omsorg i linje med sina ambitioner 

Allt detta skapar kontinuitet i sjukvården! 

Vår vision är en arbetsmarknad för läkare och sjuksköterskor som ger konkurrenskraftiga löner och villkor utifrån utbildning, kompetens och ansvar. 

Dit är det en bra bit kvar så vi jobbar målmedvetet vidare! 

Björn Lindtorp, VD Sverek och leg.läkare