Audionomer till hyruppdrag i Östersund

Hyruppdrag vecka 41-50 2022 i Östersund. Mottagningsarbete; hörselmätning och hörapparatutprovningar, nybesök och återbesök samt administration i bland annat systemet Auditbase och journalskrivning i Cosmic. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt praktiskt som  te x bokning av [...]

Audionomer till hyruppdrag i Visby

Hyruppdrag i Visby med start snarast  t o m 31 december 2022. Tjänstgöra på hörselvården inom delen ”utprovning av hörapparat”. Arbetet sker måndag – fredag i Region Gotlands lokaler. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt praktiskt [...]

Audionomer till hyruppdrag i Sundsvall

Hyruppdrag vecka 34-52 för  audionom med minst 2 års erfarenhet efter godkänd audionomexamen.   Arbetstid: Vardagar 8.00-17.00, ingen jour. Gängse audionomarbetsuppgifter. Erfarenhet av barnaudionomiskt arbete är av hög prioritet och detta finns. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med [...]

Audionomer till hyruppdrag runtom i Sverige

Vi söker dig som är audionom och som vill arbeta på hyruppdrag. Det finns behov för korta och längre uppdrag. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt praktiskt som  te x bokning av resa och boende om [...]