Aktuellt från Sverek

Lungspecialist till Umeå för uppdrag 2021

Hyruppdrag vecka 4, 11-15 och 17-26 2021 för bakjourskompetent specialist i lungmedicin som är självständighet inom bronkoskopi och torakala lungmedicinska ingrepp. Handlägga sedvanliga lungmedicinska frågeställningar. Placering som vårdavdelningsansvarig överläkare, dagbakjour på lungmottagning eller allmän mottagningsläkare på lungmottagning. Du får bra [...]

Barnmorskor till Umeå för uppdrag 2021

Erfarna förlossningsbarnmorskor med BB-vana för hyruppdrag med start omgående fram till vecka 24 samt juni-augusti 2021,  heltid vid BB/förlossning Norrlands Universitetssjukhus. Förlossning/BB vård för graviditeter från vecka 22 samt viss gynekologisk akut vård kan förekomma. Som bemanningsbarnmorska erbjuder vi dig [...]

Sjuksköterska till vårdavdelning i Lycksele 2021

Hyruppdrag varannan vecka 7-19 2021 för sjuksköterska med erfarenhet av akutvårdsavdelning. Arbete vid intern medicinsk vårdavdelning och/eller stroke/rehabavdelning med förekommande arbetsuppgifter vid en akutmedicinsk avdelning tex telemetriregistering, övervägande patienter med hjärt-kärlsjukdom, infektioner och lungsjukdomar. Krav på arr kunna arbeta självständigt [...]

Urolog till Lycksele 2021

Hyruppdrag vecka 3-10 (100%) och vecka 11-24 (50%) . Mottagningsarbete med utredning och uppföljning av blås- och prostatacancer. LUTS. Operationsverksamhet med TUR-P, TUR-B, stenbeh mm. Samarbete med uroterapeut och kontaktsjuksköterska. Du behöver ingen erfarenhet av att arbeta som konsult tidigare [...]

Sjuksköterskor till Storumans sjukstuga för uppdrag 2021

Hyruppdrag vecka 4-12 2021. Arbete på akutavdelning med 8 platser samt 8 korttidsplatser som drivs åt kommunen. Vanliga diagnoser är palliativ vård, infektioner, eftervård fortsatt behandling efter inl i Lycksele. Sjukstugan jobbar med patientnäravård. På kvällar och nätter har du [...]

Distriktssköterskor till Umeå 2021

Hyruppdrag till och med vecka 13 2021 med tjänstgöring kl. 20.30-23.30 måndag-söndag (även helgdagar) för distriktssköterska med erfarenhet av primärvård samt annan adekvat specialistkompetens eller längre erfarenhet av akutsjukvård. Bedömning och åtgärd på primärvårdsnivå under kvällar, alla veckodagar. Förstärka triageringsfunktionen [...]

Urologer för uppdrag i Umeå 2021

Hyruppdrag vecka 2-24 2021 för överläkare urologi med riktad kompetens inom robotkirurgi prostata, TUMT eller urodynamik. Urologbakjour på universitetssjukhus, beredskap A. Rond och akuta operationer helg. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig [...]

Anestesiolog till Skellefteå för uppdrag 2021

Hyruppdrag vecka 7-8 och 11 2021 för bakjourskompetent anestesiolog. Sedvanliga narkosläkaruppgifter på IVA och Operation på länsdelssjukhus med barnanestesi > 1år samt förlossning (neojour finns ej) och ÖNH. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta [...]

Internmedicinare till Piteå 2021

Hyruppdrag vecka 6-17 2021 för internmedicinare, gärna med kardiologisk inriktning alt hematologisk för arbete som överläkare vid medicinsk vårdavdelning, bakjourstjänstgöring och mottagning, gärna arbets-EKG, ekokardiografi. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service har du en [...]

Specialistläkare Ob/gyn till Umeå 2021

Hyruppdrag vecka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 och 24 2021 för erfaren specialist i gynekologi och obstetrik. Ska kunna vara självständig jour. Bakjour finns (15 min inställelsetid). Erfarenhet av handläggning av graviditeter från vecka [...]