Röntgenläkare till höst- och vinteruppdrag i Skellefteå

Hyruppdrag vecka 36–39, 42, 44, 48 och 51-52. Krav på radiologisk specialistkompetens med erfarenhet inom metoderna DT, ultraljud, genomlysning, skelett och lungor. Önskvärt även med kompetens inom MR samt intervention, förutom kärl. Beredskap kan ingå. Som hyrläkare erbjuds du mycket [...]

Ortopeder till Lycksele för sommar- och höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 25-39 2022. Allmän ortopedi, mottagningsverksamhet, operation av allmän dagkirurgisk ortopedi, framfötter, händer, artroscopier, frakturkirurgi. Ingen jourtjänstgöring. Vid akuta operationer som ej kan vänta till morgondagen extra arbetstid kvällstid efter överenskommelse. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad [...]

Psykiatriker till Umeå för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 10-22 och 25-33 2022 för psykiatriker med erfarenhet inom såväl öppenvård som dygnsvård inkl. tvångsvård.. Sedvanliga överläkaruppgifter inom psykiatrisk klinik och dess dokumentation, patientmöten och handledning. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service [...]

Radiolog mammografi till Umeå

Hyruppdrag 4 alt 5 dagar/veckan under perioden vecka 36–44 och 46–50 2022. Utföra bröstradiologiskt arbete som klinisk mammografi med ultraljud och även biopsiprovtagning (finnål, grovnål, biopsi i stereo). Bildgranskning både för klinisk och screeningundersökningar, MR granskning, stereotaktiska provtagningar och tillhörande administrativt [...]

Allmänspecialister till primärvården i Västerbotten 2022

Är du allmänspecialist och intresserad av hyruppdrag på hälsocentraler i Västerbotten under 2022? Du behöver ingen erfarenhet av att arbeta som konsult tidigare och du väljer själv om du vill vara anställd eller arbeta via ditt eget företag. Behöver du [...]

Barnmorskor till sommaruppdrag på BB/ förlossning i Skellefteå 2022

Hyruppdrag vecka 23-34 2022. Förlossning och BB-vård samt akut gynekologi. Förlossningsvård från graviditetsvecka 32. Kombinerad avdelning där man som barnmorska arbetar inom alla delar. På enheten arbetar man i parvård med undersköterska. Treskift med varannan helgtjänstgöring. Som bemanningsbarnmorska erbjuder vi [...]

Anestesiolog till Umeå 2022

Hyruppdrag vecka 3-9 2022 för  anestesiolog, gärna med erfarenhet av arbete på universitetsklinik. Förutom ”basal anestesi”, önskvärt med erfarenhet av anestesi till: Stor övre och nedre gastrointestinal kirurgi, neuroanestesi, anestesi för ortopedisk kirurgi inklusive rygg, urologisk kirurgi, kärlkirurgi, obstetrik. Som [...]

Psykiatriker till Skellefteå 2022

Hyruppdrag vecka 7, 9, 11 och 14 2022. Arbete med patienter i öppenvård inom allmänpsykiatri, köbearbetning i ärenden som anstått under pandemin. Körkort personbil är ett krav. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service har [...]

Anestesisjuksköterskor till Umeå 2022

Hyruppdrag till vecka 34 2022. Neurokirurgi, öron-näsa-halskirurgi, obstetrisk kirurgi, venaccesser, ortopedi, ryggkirurgi, allmänkirurgi, urologi, gyn, robotkirurgi, kärlkirurgi. Som bemanningssjuksköterska hos Sverek är du i trygga händer hos en engagerad och seriös arbetsgivare. Hur mycket du tjänar beror på en rad [...]

Specialistläkare ob/gyn till Lycksele 2022

Hyruppdrag (hel vecka) vecka 10, 28, 33-34 och 49 2022 samt del av vecka samt helg vecka 5 ,14, 18, 22 ,41 och 45 2022 för bakjourskompetent obstetriker/gynekolog för dygnet runt förlossnings- och BB vård samt akut gynekologi. Mottagningsverksamhet gyn/obstetrik [...]