Radiolog mammografi till Umeå för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 36-52 2021 (4 alt. 5 dgr/v) för överläkare. Utföra bröstradiologiskt arbete som klinisk mammografi med ultraljud och även biopsiprovtagning (finnål, grovnål, biopsi i stereo). Bildgranskning både för klinisk och screeningundersökningar, MR granskning, stereotaktiska provtagningar och tillhörande administrativt arbete. [...]

Distriktssköterskor till primärvårdsjouren i Umeå

Hyruppdrag vecka 15-26 2021 för distriktssköterska med erfarenhet av primärvård samt annan adekvat specialistkompetens eller längre erfarenhet av akutsjukvård. Arbetstider: 20.30-23.30 måndag-söndag (även helgdagar). Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man [...]

IVA-sjuksköterskor till Lycksele för sommar- och höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 27-39 2021. Sedvanliga arbetsuppgifter för IVA-sjuksköterskor. IVA Lycksele har två IVA-platser samt omhändertar IMA-patienter, ex stroke, kramper, intox, respsvikt, samt HIA. Du får en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du kan alltid kontakta din konsultchef med [...]

Psykiatrisjuksköterskor till sommaruppdrag i Skellefteå

Hyruppdrag vecka 29-32 2021. Sjuksköterskearbete i slutenvård. Nattarbete ingår.Patienter som vårdas vid psykiatriska allvårdsavdelning (slutenvård) samt beroendepatienter. Du får en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du kan alltid kontakta din konsultchef med frågor och du får en bra [...]

Internmedicinare/kardiolog till Lycksele 2021

Hyruppdrag vecka 27-39 2021 för internmedicinare alt kardiologi med erfarenhet av arbete på bred internmedicinsk avdelning, strokevårdsavdelning, mottagningsarbete inom internmedicin, kardiologi och lung/KOL-området samt bakjoursarbete på ett mindre sjukhus i glesbygd är önskvärt.  Arbete vid sjukstugor i inlandet, för specialistmottagning [...]

Specialistläkare Ob/gyn till Luleå

Hyruppdrag på Sunderby sjukhus vecka 18-19 2021. Mottagning gyn, obstetrik/ förlossning, Ulj, op - gynekologiska/obstetriska. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor och ersättning. Till din hjälp har du en dedikerad konsultchef som bland annat [...]

Sjuksköterskor till Storumans sjukstuga för sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 21-34 2021. Arbete på akutavdelning med 8 platser samt 8 korttidsplatser som drivs åt kommunen. Vanliga diagnoser är palliativ vård, infektioner, eftervård fortsatt behandling efter inl i Lycksele. Sjukstugan jobbar med patientnäravård. På kvällar och nätter har du [...]

Specialistsjuksköterskor till hemsjukvård i Umeå

Hyruppdrag vecka 12-17 2021 för sjuksköterska med stor vana av att göra egna bedömningar. Hemsjukvård med medicinska insatser och bedömningar.  Blandad primär- och specialistnivå. Tjänstgöring klockan 16-22 månd-fredag samt 08-14.30 + 16-22 lörd & sönd. Samtliga veckor. Hur mycket du [...]

Specialistläkare Ob/gyn för sommaruppdrag i Sundsvall

Hyruppdrag vecka 18-23 och 24-34 2021 på kvinnoklinik i Sundsvall för läkare som varit specialist sedan minst 2 år och har erfarenhet under senaste året av jourer där förlossningsvård ingår. Du ska handlägga patienter inom såväl obstetrisk som gynekologisk öppen- [...]

Distriktssköterska till Lycksele 2021

Hyruppdrag vecka 11-25 2021.Vi söker dig som är distriktssköterska med erfarenhet från BVC för ett hyruppdrag på Stenbergska hälsocentralen i Lycksele. Sedvanliga arbetsuppgifter på en hälsocentrals mottagning, planerad och akut verksamhet. Arbete vid hälsocentralens Familjecentral utifrån barnhälsovårdsprogram. Som bemanningssjuksköterska hos [...]