Specialister barn- och ungdomspsykiatri till Västerbotten 2022

BUP Skellefteå vecka 1-52 2022. Jourtjänstgöring som primär- och bakjour ingår i uppdraget, men kan inte garanteras. Läkaren kan vara placerad som jour dagtid i Skellefteå samt bakjour kväll mellan kl. 17-21, en till flera gånger per vecka och eventuellt [...]

Endokrinolog till Umeå 2022

Hyruppdrag vecka 1-52 2021. I första hand mottagningsverksamhet av patienter med endokrinologiska/diabetologiska sjukdomar. Ev. enstaka konsultuppdrag dvs handläggning av inneliggande patienter där man har endokrina/diabetologiska frågeställningar kan förekomma. Ej avdelningsarbete, ej jour. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och [...]

Reumatologer till Umeå 2021-2022

Hyruppdrag vecka 44 2021-35 2022. Sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare med i huvudsak mottagningsarbete; återbesök och nybesök. Undervisning av läkarstudenter ingår i det dagliga kliniska mottagningsarbetet. Även arbete på vårdavdelning och konsultverksamhet mot övriga verksamheter kan bli aktuellt. Som Svereks konsultläkare [...]

Lungspecialist till Umeå för uppdrag 2022

Hyruppdrag vecka 1-51 2022 för bakjourskompetent specialist i lungmedicin. Självständig handläggning av lungsjukdomar, bronkoskopi och torakala lungmedicinska ingrepp. Placering som vårdavdelningsansvarig överläkare, dagbakjour på lungmottagning eller allmän mottagningsläkare på lungmottagning. Du får bra villkor och ersättning och vi kan även [...]

Psykiatrisjuksköterskor till nattpass i Umeå 2021-2022

Hyruppdrag med start vecka 42 2021 och 3 månader framåt för sjuksköterska med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård och kunskap om tvångsvårdslagstiftning. Arbete på 50% på beroendeavdelning med tillhörande tillnyktringsenhet och 50% på allmänpsykiatrisk avdelning med fokus på ångest, unga patienter [...]

Internmedicinare/kardiolog till Gällivare 2021-2022

Hyruppdrag på medicin- och rehabiliteringsklinik 1/10 2021 - 31/1 2022 för bakjourskompetent internmedicinare. Kardiologikompetens är meriterande. För att arbeta i som läkare i Norge behöver du norskt läkarlegitimation.  Vi hjälper gärna dig att ansöka om med detta, hör av dig [...]

Specialistläkare Ob/gyn för uppdrag i Skellefteå 2022

Hyruppdrag vecka 1-35 2022 (hel vecka alt. del av vecka med helg) för bakjourskompetent obstetriker/gynekolog. Dygnet runt verksamhet på förlossning och BB-vård samt akut gynekologi. Förlossningsvård från graviditetsvecka 32. Mottagningsverksamhet inom gynekologi ingår dagtid. Beredskap/jour vardagar. När du arbetar som [...]

Specialist i lungmedicin för höst- och vinteruppdrag i Umeå

Hyruppdrag vecka 40-41, 44, 46, 49 och 51 2021 för bakjourskompetent specialist i lungmedicin. Självständig handläggning av lungsjukdomar, bronkoskopi och torakala lungmedicinska ingrepp. Placering som vårdavdelningsansvarig överläkare, dagbakjour på lungmottagning eller allmän mottagningsläkare på lungmottagning. Som Svereks konsultläkare får du [...]

Radiolog mammografi till Umeå för vinter- och våruppdrag 2022

Hyruppdrag vecka 2-24 20221 (4 alt. 5 dgr/v) för överläkare. Utföra bröstradiologiskt arbete som klinisk mammografi med ultraljud och även biopsiprovtagning (finnål, grovnål, biopsi i stereo). Bildgranskning både för klinisk och screeningundersökningar, MR granskning, stereotaktiska provtagningar och tillhörande administrativt arbete. [...]

Specialistläkare neuroradiologi till Umeå

Hyruppdrag vecka 45-51 2021 för specialistläkare neuroradiologi med kompetens av såväl DT som MR neuro. Basverksamhet inom neuroradiologi omfattas av relativt stora volymer pre- och postoperativa neurokirurgiska patienter samt neurologiska utredningar. Ev möjlighet till bakjour två vardagar samt fredag/vecka samt [...]