Allmänspecialister till primärvården i Västerbotten 2023

Är du allmänspecialist och intresserad av hyruppdrag på hälsocentraler i Västerbotten under 2023? Du behöver ingen erfarenhet av att arbeta som konsult tidigare och du väljer själv om du vill vara anställd eller arbeta via ditt eget företag. Behöver du [...]

Psykiatriker till Umeå 2023

Hyruppdrag vecka 1-35 2023 för psykiatriker med erfarenhet av såväl öppenvård som dygnsvård inkl. tvångsvård. Sedvanliga överläkaruppgifter inom psykiatrisk klinik och dess dokumentation, patientmöten och handledning. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service har du [...]

Barn- och ungdomspsykiatriker till Västerbotten 2023

Hyruppdrag vecka 1-17 2023 på BUP Lycksele. Mottagningsarbete barn- och ungdomspsykiatri innehållande bedömning/diagnostisering, vård, behandling och utredning, både planerat och akut arbete. Kontinuerlig uppföljning av patienter inom öppenvård och mellan öppen- och slutenvård till dess de fyller 18 år. Hyruppdrag [...]

Specialistläkare ob/gyn till Umeå för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 36-37,40,44-45, 48 och 51-52. I arbetet ingår jour samt arbete på gyn-mottagning. Kliniken är universitetsklinik med undervisningsansvar samt en förlossningsenhet.  Prematurer från v 22 från hela Norra sjukvårdsregionen. Som jour ska du vid behov kunna operera akuta gynekologiska [...]

Röntgenläkare till höst- och vinteruppdrag i Skellefteå

Hyruppdrag vecka 36–39, 42, 44, 48 och 51-52. Krav på radiologisk specialistkompetens med erfarenhet inom metoderna DT, ultraljud, genomlysning, skelett och lungor. Önskvärt även med kompetens inom MR samt intervention, förutom kärl. Beredskap kan ingå. Som hyrläkare erbjuds du mycket [...]