Gastroenterolog till Karlstad

Hyruppdrag vecka 25, 27-31, 33-34, 36-38 och 40 2022 och vecka 4 2023. Arbete som ansvarig överläkare på gastrosektion. Uppdraget kan innebära arbete på vårdavdelning och/alternativt på magtarmmottagning inkl ansvar för gastrokonsult. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och [...]

Specialistläkare Ob/gyn för uppdrag i Karlstad 2022

Hyruppdrag vecka 36 2022 -3 2023 på kvinnoklinik i Karlstad. Självständigt och i team arbeta med obstetriska riskförlossningar. Jourtid arbeta som primärjour med obstetriska riskförlossningar och kunna handlägga akuta, nyopererade och inneliggande gynekologiska patienter med bakjour i hemmet. När du arbetar [...]

Ortoped för sommaruppdrag i Värmland

Hyruppdrag vecka 28 och 31-35 för självständig ortoped med erfarenhet av akut ortopedi. Under sommaren bedrivs främst akut ortopedi. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för att komma igång [...]

Röntgenläkare för uppdrag i Karlstad 2022

Hyruppdrag vecka  23 - 25, 27, 29, 31, 33 och 35 2021 för bakjourskompetent allmänradiolog med bred och god kunskap.  Goda MR-kunskaper och kunskap i att lägga nefrostomier är mycket meriterande. Som hyrläkare erbjuds du mycket goda villkor och du [...]

Psykiatriker till Säffle 2022/2023

Hyruppdrag vecka 20, 28-31, 33-34, 40, 42, 46, 49 och 52 2022 och vecka 1 2023. Sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kan innebära deltagande på behandlingskonferens, remissgenomgång, funktion som konsultativt stöd till andra professioner. Som hyrläkare för Sverek [...]

Psykiatriker till öppenvårdsmottagning i Arvika 2022

Hyruppdrag vecka 25 2022 - 04 2023. Sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kan innebära deltagande på behandlingskonferens, remissgenomgång, funktion som konsultativt stöd till andra professioner. Jourer inom slutenvården (Karlstad) kan erbjudas efter överenskommelse. Som hyrläkare för Sverek har [...]

Barn- och ungdomspsykiatriker till BUP Karlstad

Hyruppdrag vecka 14-52 2022. Sedvanliga läkaruppgifter inom barnpsykiatrins verksamhetsområde. Jour och beredskap ingår. Även helger efter överenskommelse. Vi på Sverek har lång erfarenhet av bemanning till vård och omsorg. Du behöver ingen erfarenhet av att arbeta som konsult tidigare och [...]

Röntgenläkare mammografi till Karlstad 2022

Hyruppdrag på 50% vecka 15-24 2022 för specialist inom radiologi med minst två års erfarenhet från mammografi. Klinisk mottagning mammografi. Bildgranskning, ultraljud, biopsi. Gärna MR kompetens, dock inget krav. Som hyrläkare erbjuds du mycket goda villkor och du kan arbeta [...]

Internmedicinare till Arvika

Hyruppdrag vecka 8-11, 15, 19-27 och 32-35 2022 . 8-17 vardagar inklusive bakjour under kvällar och helger. Hantera bakjour internmedicin med brett spektra av diagnoser och problem samt ansvara för patienter inskrivna på IVA och IMA i samarbete med narkosläkare, [...]

Psykiatriker till Torsby 2022

Hyruppdrag vecka 16 och 22-39 2022 på öppenvårdsavdelning som tar emot patienter med alla förekommande diagnoser inom psykiatrin, skriva intyg, recept, handledning av AT-läkare, ST-läkare och underläkare, konsultbesök på sjukhusets somatiska avdelning vid behov, delta på behandlingskonferenser, avstämning med försäkringskassan [...]