Sjuksköterskor till geriatrisk vårdavd. i södra Stockholm 2023

Hyruppdrag januari-mars 2023 på geriatrisk vårdavdelning hjärtsvikt. Kunskap i  Take Care är ett krav. Som hyrsjuksköterska får du bra ersättning och villkor. Vi har kompletta försäkringar och erbjuder goda möjligheter till flexibla pensionslösningar som kan anpassas efter dina behov och [...]

Sjuksköterskor till akutmottagning i södra Stockholm 2022/2023

Hyruppdrag vecka 45 2022 - 01 2023 för sjuksköterskor med akutvårdsvana och erfarenhet av EDA-Pump och Take Care. Uppdraget gäller för pass vardag som helg och med blandade pass såsom 2-skift, 3-skift eller bara nätter. Som konsultsjuksköterska hos oss får [...]

Sjuksköterskor till norra Stockholm 2022/2023

Hyruppdrag vecka 52 2022- 5 2023 på vårdavdelning gastro, hud och . Krav på kunskap i Take care. Vi har kompletta försäkringar och erbjuder goda möjligheter till flexibla pensionslösningar som kan anpassas efter dina behov och önskemål. Till din service [...]

Barnsjuksköterskor till norra Stockholm

Hyruppdrag vecka 36-52 2023 på barnonkologisk dagvård. Självständigt arbete med mycket hantering av centrala infarter och cytostatikabehandlingar. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer. Vi har dessutom kompletta försäkringar och erbjuder goda möjligheter till flexibla [...]

Barnsjuksköterskor till höst- och vinteruppdrag i södra Stockholm

Hyruppdrag vecka 44-52 2022 för barnsjuksköterska med BVC-vana, kunskap i hörselscreening EPDS-utbildning. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer. Vi har dessutom kompletta försäkringar och erbjuder goda möjligheter till flexibla pensionslösningar som kan anpassas efter [...]

Barnsjuksköterskor för uppdrag i Stockholm 2023

Hyruppdrag i januari 2023 på BUVA för barnsjuksköterskor. Kunskap i Take care, att handha artärkateter, göra neurologistatus, handha Ventrikel drän, Spädbarnsvård, Trakeostomi mm Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer. Vi har dessutom kompletta försäkringar [...]

Administratör på deltid

Är du en person som brinner för sociala kontakter, trivs i en tempofylld miljö och har ett genuint intresse för administration och människor? Vill du bli en del av en arbetsplats som arbetar med fokus på livskvalitet, utveckling och tillsammans? [...]

Sjuksköterskor till vårdavdelning i södra Stockholm 2022-2023

Hyruppdrag vecka 39 2022 - 5 2023 för sjuksköterska med erfarenhet av kirurgisk och medicinsk slutenvård. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom högspecialiserad vård. Här vårdas pre och post operativt kirurgiska patienter som opereras på grund av tumörsjukdom i levern – primär eller [...]

Bemanningskoordinator

Är du en person som brinner för sociala kontakter, trivs i en tempofylld miljö och har ett genuint intresse för administration och människor? Vill du bli en del av en arbetsplats som arbetar med fokus på livskvalitet och utveckling tillsammans? [...]