Anestesisjuksköterskor till Nyköping

Hyruppdrag vecka 36-48 på operationsavdelning, dagtid. Du får en dedikerad konsultchef som blir din personlig kontakt som ger dig stöd, service och support. Du kan vara helt trygg med att du får den hjälp du behöver för att komma igång [...]

Onkologer till Eskilstuna för sommar- och höstuppdrag

Hyruppdrag 1/7-30/9 2022 på onkologklinik. Mottagningsverksamhet samt MDK:er med inriktning inom GI, uro, bröst, lunga, malignt melanom, CNS, lymfom. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra ersättning och goda villkor. Till din service har du en [...]

Psykiatriker till öppenvårdsmottagning i Eskilstuna

Hyruppdrag med start i mars och till 31/8 2022 på öppenvårdsmottagning. Akuta bedömningar kan ingå, ibland även i hemmet. Beredskapsjourer kan komma att ingå vardag som helg. Även dagbakjourer ingår. Kunna vara flexibel och kunna ta avdelning inom slutenvården vid [...]

Specialist för sommaruppdrag på rehabavd. i Eskilstuna

Hyruppdrag 7/6-28/8 2022 som ansvarig specialist på ny rehabavd med 8 platser delvis postCOVIDrehab.  Tillsammans med underläkare samt mottagningsverksamhet inom aktuellt specialistområde alt stöttning annan internmedicinsk avdelning på sjukhuset. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra [...]

Allmänspecialister till vårdcentraler i Sörmland 2022

Hyruppdrag i bland annat Strängnäs. Patientmottagning både dagsakut och planerad. Patientadministration som signering, receptförnyelser, intyg m.m. Vi på Sverek har lång erfarenhet av bemanning till vård och omsorg. I över 15 år har vi hjälpt till att bemanna sjukhus, kommunala [...]

Specialistläkare ob/gyn till Eskilstuna

Hyruppdrag 4/4- 3/7 2022 för läkare med goda kunskaper i att handlägga alla typer av gyn-onkologiska öppenvårdspatienter inklusive övervakning av patienter som erhåller onkologisk behandling. God kunskap i gynekologiskt ultraljud samt noggrannhet i journalföring. Som hyrläkare för Sverek har du [...]

Anestesisjuksköterskor till Eskilstuna för sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 21 – 35 2022. Sedvanligt anestesisjuksköterskearbete på Centraloperation MSE. Anestesi apparat Maquet Flow-i, Tidigare erfarenhet av Orbit, System Cross önskvärt. Du får en dedikerad konsultchef som blir din personlig kontakt som ger dig stöd, service och support. Du [...]