Allmänspecialister till primärvården i Kronoberg 2022

Hyruppdrag på vårdcentraler i Kronoberg under  2022. Du ska vara specialist i allmänmedicin alternativt ST-läkare med flera års erfarenhet och god vana inom primärvården. Det är även önskvärt att du tidigare har arbetat i det elektroniska journalsystemet Cambio Cosmic. Du [...]

Ögonläkare till Ljungby för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag på 75-100% vecka 44 – 52 2021 för ögonläkare med kompetens inom glaukom, makula, OCT undersökningar, gärna bedömning diabetesfoton, laserbehandling. Öppenvård med mottagning, ej kirurgisk verksamhet eller intravitreala injektioner, 9 medarbetare bestående av en läkare, ortoptist, undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska [...]

Klinisk fysiolog för uppdrag i Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 3-22 2022 för klinisk fysiolog. Ekokardiografi vuxna och barn samt TEE, spirometri, långtids-EKG och hjärt- och njurscinitigrafi. Dagtid vardagar kl. 08.00-17.00.Ingen jour el beredskap.  Önskvärt med kunskap i journalsystem Cambio cosmic. Du kan arbeta som anställd eller via [...]

Endokrinolog för uppdrag i Ljungby 2022

Hyruppdra vecka 1 – 35 2022. Sedvanligt mottagningsarbete, remissbedöming, konsultation, ev bentäthetsbedömning, bevakning inkorgar inom området. Ev avdelningsarbete på enhet med patienter av allmän internmedicinsk karaktär. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd [...]

Kardiologer till Ljungby 2022

Hyruppdrag vecka 1-35 2022. Avdelningsarbete med både hjärt- och allmän internmedicinsk inriktning. Sedvanligt mottagningsarbete inom kardiologi samt remissbedöming, konsultation, bevakning inkorgar inom området.  Ekokardiografi inom både öppen- och slutenvård. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra [...]

Internmedicinare till akutmottagning i Ljungby 2022

Hyruppdrag på 75% vecka 1 – 35 2022 på akutmottagning dagtid klockan 8–17 vardagar. I första hand som stöd till primärjourerna (vanligtvis 1-2 underläkare och även som konsult angående frågor från tex primärvårdsläkare eller mottagningssjuksköterska. Som Svereks konsultläkare får du [...]

Lungmedicinare till Ljungby 2022

Hyruppdrag på 30% vecka  1 – 35 2022. Sedvanligt mottagningsarbete, remissbedömning, konsultation, ev bevakning av inkorgar inom området. Du väljer själv om du vill arbeta som anställd eller via eget bolag. Har du frågor gällande uppdraget är du välkommen att [...]

Leg.läkare till akutmottagning i Ljungby 2022

Hyruppdrag på 75% vecka 1 – 35 2022. Nattjour arbetstider: Söndag 16.30 – 08.15 Tisdag 16.30 – 08.15 Torsdag 16.30 – 08.15 Primärjour. Du erbjuds en anställning som hyrläkare hos Sverek med mycket goda villkor. Har du eget företag får du [...]

Reumatologer till Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 2, 5, 8-9, 12, 14-15, 19, 23, 28 och 34 2022 för reumatolog som är väl förtrogen med arbete i reumatologisk öppenvård. Vardagar 8-16.30. Inte arbete röda dagar. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket [...]

Endokrinolog för uppdrag i Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 3, 7, 12, 15, 20 och 24 2021 för specialist i endokrinologi med klinisk erfarenhet från endokrinologisk öppenvårdsverksamhet. Förmåga att självständigt handlägga diabetes samt vanliga och ovanliga endokrinologiska sjukdomstillstånd polikliniskt. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och [...]