Anestesiologer till Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 1-52 2022 i operationsteam. Du ska kunna hantera anestesiarbetsstationer liknande Dräger Zeus samt Braun sprutpump,  inhalation som intravenös anestesi med TCI koncept samt centrala och perifera blockader som är vanligt förekommande inom anestesi, samt söva barn från 1 [...]

Operationssjuksköterskor till Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 1-52 2022 i operationsteam. Du ska ha bred erfarenhet inom både öppen och laparoskopisk teknik och vara väl förtrogen med sedvanlig medicin teknisk utrustning inom operationssjuksköterskans område. Som konsultsjuksköterska hos oss får du spännande och välbetalda uppdrag. Vi [...]

Anestesisjuksköterskor till Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 1-52 2022 i operationsteam.  Du ska kunna hantera anestesiarbetsstationer liknande Dräger Zeus samt Braun sprutpump, såväl inhalation som intravenös anestesi med TCI koncept samt blockader som är vanligt förekommande inom anestesi. Som konsultsjuksköterska hos oss får du spännande [...]

Specialister till rehabiliteringsklinik i Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 1-34 2022 för i första hand specialister i rehabmedicin eller andra specialister med dokumenterad rehabiliteringserfarenhet. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor och ersättning. Till din hjälp har du en dedikerad konsultchef som [...]

Allmänspecialister till primärvården i Kronoberg 2022

Hyruppdrag på vårdcentraler i Kronoberg under  2022. Du ska vara specialist i allmänmedicin alternativt ST-läkare med flera års erfarenhet och god vana inom primärvården. Det är även önskvärt att du tidigare har arbetat i det elektroniska journalsystemet Cambio Cosmic. Du [...]

Ögonläkare till Ljungby för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag på 75-100% vecka 44 – 52 2021 för ögonläkare med kompetens inom glaukom, makula, OCT undersökningar, gärna bedömning diabetesfoton, laserbehandling. Öppenvård med mottagning, ej kirurgisk verksamhet eller intravitreala injektioner, 9 medarbetare bestående av en läkare, ortoptist, undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska [...]

Klinisk fysiolog för uppdrag i Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 3-22 2022 för klinisk fysiolog. Ekokardiografi vuxna och barn samt TEE, spirometri, långtids-EKG och hjärt- och njurscinitigrafi. Dagtid vardagar kl. 08.00-17.00.Ingen jour el beredskap.  Önskvärt med kunskap i journalsystem Cambio cosmic. Du kan arbeta som anställd eller via [...]

Endokrinolog för uppdrag i Ljungby 2022

Hyruppdra vecka 1 – 35 2022. Sedvanligt mottagningsarbete, remissbedöming, konsultation, ev bentäthetsbedömning, bevakning inkorgar inom området. Ev avdelningsarbete på enhet med patienter av allmän internmedicinsk karaktär. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd [...]

Kardiologer till Ljungby 2022

Hyruppdrag vecka 1-35 2022. Avdelningsarbete med både hjärt- och allmän internmedicinsk inriktning. Sedvanligt mottagningsarbete inom kardiologi samt remissbedöming, konsultation, bevakning inkorgar inom området.  Ekokardiografi inom både öppen- och slutenvård. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra [...]

Internmedicinare till akutmottagning i Ljungby 2022

Hyruppdrag på 75% vecka 1 – 35 2022 på akutmottagning dagtid klockan 8–17 vardagar. I första hand som stöd till primärjourerna (vanligtvis 1-2 underläkare och även som konsult angående frågor från tex primärvårdsläkare eller mottagningssjuksköterska. Som Svereks konsultläkare får du [...]