Kardiologer/internmedicinare till Kalmar 2022

Hyruppdrag vecka 1-26 2022. Önskvärt med dubbelspecialist kardiologi/internmedicin. Självständigt utföra och tolka arbetsprov och ekokardiografi. Avdelningsarbete tillsammans med underläkare. Utföra arbetsprov på inneliggande patienter. Ekokardiografi är ett krav. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor [...]

IVA-sjuksköterskor till Kalmar 2022

Hyruppdrag vecka 1-24 2022 för IVA-sjuksköterskor med erfarenhet av jobba i Cosmic. Maskinpark på avdelningen; ventilator-servoi, pumpar-Braun, Dialys-PrisMax. PDMS-system. Rotationstjänstgöring dag, kväll, natt, helger. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du kan [...]

IVA-sjuksköterskor till Västervik 2022

Hyruppdrag vecka 1-24 2022 på allmän intensivvårdsavdelning. De flesta patienter kommer från kirurg och medicinavdelningarna, oftast med svikt eller hotande svikt i ett eller flera vitala organ. Även intensivvårdskrävande barn, i neonatalperioden i väntan på transport till annat sjukhus. Som [...]

Dialyssjuksköterskor till Kalmar 2021/2022

Hyruppdrag vecka 43 2021 - 02 2022. Jourtjänstgöring måndag till lördagstjänstgöring dag, kväll för dialyssjuksköterska med erfarenhet av jobba i Cosmic samt behärska dialysmaskin Fresenius. Du får en dedikerad konsultchef som hjälper dig med allt praktiskt som te x bokning [...]

Förlösande barnmorska till Kalmar för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 35-52 2021. Rotationstjänstgöring dag, kväll natt, helger. Du behöver ha erfarenhet av jobba i Obsterix och ska helst kunna arbeta både på förlossning och BB. Som bemanningsbarnmorska erbjuder vi dig en hög och marknadsmässig lön. Vi har kompletta [...]