Aktuellt från Sverek

Röntgensjuksköterskor till Östersund

Hyruppdrag för röntgensjuksköterskor på Östersunds sjukhus vecka 23-35 2020. Roterande dag, kväll natt. Alla förekommande uppgifter för en röntgensjuksköterska. Akuta nefrostomier kan ske, annars behövs ingen annan intervention eller MR kunskaper. En hel del nattarbete med jour kommer att krävas. [...]

Barn- och ungdomspsykiatriker för höst- och vinteruppdrag i Östersund

Region Jämtland Härjedalen söker barn- och ungdomspsykiatriker till följande uppdrag: Hyruppdrag på 50%, jämna veckor under perioden vecka 34-50 2020. Sedvanligt arbete som barnpsykiatriker i öppenvård, teamarbete, behandling och utredning. Primärjour/bakjour under dagtid. Samverkan med Vuxenpsykiatri vid ev inläggningar. Huvudsaklig [...]

Lungspecialist till Östersund för höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 36-38 2020 på Östersunds sjukhus för lungspecialist alt allmän invärtesmedicin med erfarenhet av lungcancerbehandling till medicinsk akutsjukvårdsavdelning med inriktning mot lungmedicin och lungonkologi. Allmän och specifik omvårdnad. Broncoscopier, läkemedelshantering, cytostatika, sätta lungdrän, blodtransfusioner, centrala infarter, intravenösa läkemedel och [...]

Hematologer till Östersund för sommar- och höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 24-27, 29-36, 38 och 40 2020 för hematolog med kunskaper inom allmänmedicin för avdelningsarbete som överläkare på medicinsk akutvårdsavdelning med inriktning mot hematologi inkl. Lymfom. Allmän och specifik omvårdnad. Läkemedelshantering, benmärgsprovtagning, cytostatikabehandling, hantering av centrala infarter, blodtransfusioner och [...]

Intensivvårdssjuksköterskor till Östersund

Östersunds sjukhus söker IVA-sjuksköterskor, med minst 5 års erfarenhet som självständigt arbetade IVA-sjuksköterska, för sedvanliga arbetsuppgifter inom allmän intensivvård samt arbetsledning av allmänsjuksköterskor och anestesipersonal som vanligtvis inte tjänstgör inom intensivvård. Placering på särskild Covid-IVA-avdelning kan bli aktuellt. Hyruppdraget avser [...]

Specialistläkare i psykiatri till Östersund

Hyruppdrag i Östersund vecka 29-35 2020. Våra psykiatriker rapporterar nästan alla att de trivs bra i Östersund. Staden och mottagning är välkomnande och trivsam, med stödjande kollegor och omväxlande arbetsuppgifter. Nu finns möjlighet även för dig att komma dit. Läkaren [...]

Anestesisjuksköterskor för sommaruppdrag i Östersund

Hyruppdrag vecka 23-35 2020 på centraloperation med allmänkirurgisk vård inom ortopedi, kirurgi och gynekologi. Placering kommer även att ske på intensivvårdsavdelning (såväl särskild Covid19-IVA som ordinär IVA) för att under IVA-sjuksköterskas arbetsledning utföra insatser. Minst 3 års yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska. [...]

Gastroenterolog till höstuppdrag i Östersund

Gastroenterolog med endoscopikompetens och kunskaper inom allmän internmedicin för avdelningsarbete på medicinsk akutvårdsavdelning som överläkare. Hyruppdrag vecka 36-40 2020. Medicinsk akutsjukvårdsavdelning med inriktning mot gastroenterologi/hepatologi, mottagningsverksamhet samt kan förekomma endoscoipverksamhet. Allmän och specifik omvårdnad. Läkemedelshantering, intravenösa läkemedel och infusioner. Rond [...]

Neurolog till Östersund 2020/2021

Hyruppdrag vecka 36 2020 - 02 2021 för neurolog på mottagning med allmän neurologiskt sjuka patienter och som på akutvårdsavdelning för neuro-strokepatienter.  I uppdraget ingår rondarbete, teamsamarbete med andra professioner och handledning av ST och kandidater. Som Svereks konsultläkare får [...]

Allmänspecialister till primärvården i Jämtland/Härjedalen.

Hyruppdrag på hälsocentraler i region Jämtland/Härjedalen med start vecka 32 och löpande under hösten och vintern 2020/2021 på bland annat följande hälsocentraler: Hammarstrands Hälsocentral  Strömsunds Hälsocentral Brunflo Hälsocentral Frösö Hälsocentral Sveg Hälsocentral  Z-gränds Hälsocentral Som konsultläkare för Sverek får du [...]