Sjuksköterskor till sommaruppdrag på Gotland

Hyruppdrag 1/7-8/8 2021. Sedvanliga sjuksköterska uppgifter. Beredskap 16-07, tre verksamheter på Gotland; 2 i Visby och 1 Burgsvik, totalt 150 boende. Leasingbil och boende finns. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Gotland för sommar- och höstuppdrag

Hyruppdrag med start omgående och till 30/9 2021. Vuxenpsykiatri, heldygnsvård. Vård bedrivs enligt HSL samt LPT. Förutom inneliggande vård ansvarar heldygnsvården även för akutverksamheten kvällar, nätter och helger. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och [...]

Distriktssköterskor för sommaruppdrag på Gotland

Hyruppdrag 1/7-15/8 2021 på kvällar och nätter för distriktssköterska alt sjuksköterska med erfarenhet av hemsjukvård inkl ASIH samt med körkort. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man säga att lönen-arvodet är [...]

Ortopeder för sommaruppdrag i Visby

Hyruppdrag vecka 22-25, 27-32 och 35 2021 för erfaren bakjourskompetent specialistläkare i ortopedi för tjänstgöring veckovis och jourtjänstgöring helg. Sedvanliga uppgifter som dagbakjour såsom akut omhändertagande av patienter, akuta operationer, handledning av primärjour. Gärna med fördjupat intresse inom protes och/eller [...]

Barn- och ungdomspsykiatriker till Gotland

Hyruppdrag vecka 18-29 2021 på  BUP mottagning dagtid med viss tid på MiniMaria mottagning. God vana vid arbete i journalsystemet TakeCare är ett krav. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning. Till din service har du en dedikerad konsultchef som bland [...]

Sjuksköterskor till ortopedavd. i Visby för sommaruppdrag

Hyruppdrag 1/6-12/9 2021 för sjuksköterskor som ska arbeta på ortopedavdelning. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man säga att lönen-arvodet är det dubbla jämfört med fast anställdas. Vi har dessutom kompletta [...]

Sjuksköterskor till vår- och sommaruppdrag i Visby

Hyruppdrag dag, kväll, natt 26/4-12/9 2021 på olika enheter t ex stroke, ortoped och kirurgen om behov uppstår i Visby. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man säga att lönen-arvodet är [...]

Sjuksköterskor till allmän internmedicin i Visby

Hyruppdrag 1/6-12/9 2021 dag, kväll och natt på vårdavdelning allmän internmedicin för sjuksköterska med flerårig vana från akutsjukvård inom kirurgi. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man säga att lönen-arvodet är [...]

Sjuksköterskor för sommaruppdrag på äldreboende på Gotland

Hyruppdrag 28/6-29/8 2021 på Roma äldreboende. Dag- och helgtjänstgöring. Du behöver ha erfarenhet av verksamhetssystemen Take care och Treserva. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man säga att lönen-arvodet är det [...]