Gastroenterolog till Bollnäs och Söderhamn för höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 40-41 och 45 2021 för erfaren specialist inom gastroenterologi. Arbetet på Endoskopimottagningen innefattar sedvanliga mag-tarmundersökningar, bedömningar, diagnostiseringar och behandlingar. Till mottagningen kommer kroniska patienter gällande t ex tarm, lever och pancreas. Utifrån att enheten inte har akut kirurgi [...]

IVA-sjuksköterskor till Hudiksvall för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 42-43 och 47-49 2021.  Många nattpass ska bemannas, helgtjänstgöring förekommer och nattarbete är ett krav. Vårda patienter med svikt i ett eller flera organ, med skiftande diagnoser i alla åldrar. Utifrån patientens individuella omvårdnadsbehov identifiera, bedöma, övervaka, utföra [...]

Distriktssköterskor för höstuppdrag på hälsocentral i Ljusdal

Hyruppdrag vecka 35-46 2021 på Ljusdal Ramsjö Hälsocentral. Sedvanligt sjuksköterske-/distriktssjuksköterskearbete vid hälsocentralen. I de dagliga uppgifterna ingår rådgivning via TeleQ, hemsjukvårdsbesök, arbete i Lifecare (utskrivning/hemskrivning av patienter från slutenvården) samt arbete med processen kring inskrivning av patienter i hemsjukvård.  B-körkort [...]

Specialister rehabmedicin till Sandviken för höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 36-47 2021 på rehabiliteringsmedicin vårdavdelning i Sandvikens för specialist Rehabiliteringsmedicin  i andra hand specialist internmedicin. Inga jourpass, inget arbete röda dagar och helgdagar. Rehabiliteringsmedicin med teambaserad rehabilitering till vuxna personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador och resttillstånd efter andra [...]

Allmänsjuksköterskor för uppdrag på HIA i Bollnäs under hösten

Hyruppdrag vecka 35-46 2021 för sjuksköterska med erfarenhet och kompetens inom hjärtsjukvård. Arbetstider: 3-skift Dag, kväll, natt. På hjärtintensivvårdsavdelningen(HIA) vårdas främst patienter med hjärtsjukdomar som t ex hjärtinfarkt, arytmier, hjärtsvikt och vård efter hjärtoperation. Men även patienter med andra internmedicinska [...]

Sjuksköterskor till lungavd. i Gävle för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 34-45 2021 på lungavdelning med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter med inriktning lungsjukdomar. På Lungavdelningen vårdas och utreds patienter med lungsjukdom och allmän internmedicin där de stora patientgrupperna är lungcancer, KOL, astma och respiratorisk insufficiens. Som bemanningssjuksköterska hos Sverek är du [...]

Psykiatrisjuksköterskor till höst- och vinteruppdrag i Hudiksvall

Hyruppdrag vecka 35-46 2021 på allmänpsykiatrisk avdelning. Rond- och omvårdnadsansvarig, arbetsleda och fördela arbetsuppgifter. Beredning och administration av läkemedel, psykiatriska observationer och bedömningar. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt prakti.kt som  te x bokning av resa [...]

Ögonläkare till höst- och vinteruppdrag i Gävle 2021/2022

Hyruppdrag vecka 46 2021 - 05 2022 på ögonmottagning. Kvällsjour kan förekomma jämna veckor. Självständigt arbete med planerad mottagning med första- och återbesökspatienter samt dagjour.  Meriterande med erfarenhet av och kompetens inom medicinsk retina, glaukom, diabetes och kan utföra laser [...]

Allmänsjuksköterskor till HIA Hudiksvall 2021-2022

Hyruppdrag vecka 42 2021 - 01 2022. Arbetstider: 15 % 3-skift Dag, Kväll, Natt. Arbete på hjärtavdelning. Meriterande om du kan hantera hjärtövervakning, C-PAP, och A-HLR. Som hyrsjuksköterska hos oss får du spännande och välbetalda uppdrag. Du är försäkrad till [...]