Urologer för vår- och sommaruppdrag i Gävle

Hyruppdrag vecka 18-19, 25-26 och 28 2021 på Kirurgmottagning + OP Gävle Sjukhus. Självständigt arbete på urologmottagning. Det innefattar bland annat cystoskopier, TRUL-biopsier, remisshantering, telefonkontakter, receptförnyelser, konsultationer samt i förekommande fall urologisk chir minor och dagkirurgiska ingrepp. Vi på Sverek [...]

Anestesisjuksköterskor till Hudiksvall för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 25-36 2021 för erfaren anestesisjuksköterska som kan arbeta dag och kväll inom akut- och elektiv verksamhet vid centraloperationsavdelning med såväl vuxna som pediatriska patienter. Erfarenhet av förstärkningsarbete vid covid-relaterad intensivvård är meriterande. Du får en dedikerad konsultchef som [...]

Allmänsjuksköterskor till ortoped avd. i Hudiksvall

Hyruppdrag vecka 25-34 2021. Arbetstider: Natt 21.15 - 07.15 Arbetsuppgifter: Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på vårdavdelning. Du får en dedikerad konsultchef som blir din personlig kontakt som ger dig stöd, service och support. Du kan vara helt trygg med att du får [...]

Läkare Anestesi/IVA till Hudiksvall för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag Anestesi IVA Hudiksvall med jourer vecka 26 och 28- 31 2021 (Region Gävleborg). I Jourverksamhet på helger ingår upplärning av primärjour efter överenskommelse. Arbetsuppgifterna kan variera över veckorna.  I uppdraget ingår deltagande i fortbildning och verksamhetsutvecklingen. Behärska och ha [...]

Internmedicinare till sommaruppdrag i Gävle

Hyruppdrag vecka 25, 27, 29-31 2021 för internmedicinare med erfarenhet av geriatrik eller infektion. Arbete på en geriatrikavdelning som nu under pandemin har Covid-19 och infektionspatienter. De flesta sköra äldre med behandlingsbegränsningar och även patienter med optiflowbehandling. Som Svereks konsultläkare [...]

Hudläkare till Gävle för sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 25-26, 29 och 32 2021 på hudmottagning. Arbetsuppgifterna består av mottagningsarbete med patienter som kommer för ny- och återbesök på hudmottagningen i Gävle samt pass bestående av en konsultfunktion. Konsultfunktionen inkluderar subakuta och akuta mottagningsbesök, remissbedömningar, besvara frågor [...]

Psykiatriker till Hudiksvall för vår-och sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka  21-32 2021. heldygnsvård Psykiatrisk avdelning, vid behov även Psykosavdelning. Jour kan även infalla under helg. Tillsammans med övrig personal ansvara för den allmänpsykiatriska vårdavdelningen. Avdelningarna är låsta men vårdar både enl. HSL och LPT. God kunskap inom journalsystemet [...]

Urologer för vår- och sommaruppdrag i Hudiksvall

Hyruppdrag vecka 20-24 och 29-32 2021.  Självständigt arbete på urologmottagning. Innefattar cystoskopier, TRUL-biopsier, remiss- och provsvarshantering (egna och andra hyrurologers) samt i förekommande fall urologisk chir minor samt dagkirurgiska ingrepp. I förekommande fall då verksamheten har behov av det kan [...]

Allmänsjuksköterskor till medicinavd. i Hudiksvall

Hyruppdrag vecka 31-34 2021 som sjuksköterska på en internmedicinsk vårdavdelning där en av sektionerna är inriktad mot strokesjukvård. En del av avdelningen är covidsluss där patienter med misstänkt covid hanteras. Vård av patienter med konstaterat covid kan förekomma. Du får [...]

Specialist anestesi IVA till Hudiksvall för sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 26 och 28-31 2021 dagtjänstgöring för erfaren specialist anestesi IVA. Du ska delta aktivt i daglig klinisk verksamheten, vilket omfattar arbete inom operation, pre/postoperativ vård. Akuta utryckningar som hjärt, trauma, akuta snitt och MIG/PIG. Sövning på röntgen (Barn> [...]