Psykiatriker till långa uppdrag i Dalarna

Hyruppdrag fram till vecka 52 2021. Vuxenpsykiatri  södra Dalarna. Uppdraget innebär psykiatriska bedömningar och handlägga medicinska frågeställningar som medicinjustering, recept och sjukskrivningar utifrån väntelistan till läkare för hela mottagningen. Handledning av AT och ST läkare kan förekomma. Arbetet sker i [...]

Rehabspecialist för sommar- och höstuppdrag i Dalarna

Hyruppdrag i Falun 1 juni-30 november 2021 för specialistläkare inom Rehabiliteringsmedicin med erfarenhet inom långvarig smärta. Du behöver självständigt  klara handläggning av patienter med långvarig smärta på specialistnivå. Enheten består av en mottagningsdel där utredningar och konsultation gentemot primärvård och [...]

Nefrologer till hyruppdrag i Dalarna 2021

Hyruppdrag i Mora 4-6 veckor under perioden vecka 28 – 52 2021. Vecka 28, 43 och 49 samt ytterligare 1-2 veckor under hösten. Du behöver självständigt  klara handläggning av patienter med akuta och kroniska njursjukdomar inklusive akut och kronisk dialysbehandling [...]

Läkare anestesi/intensivvård till Dalarna för höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 35-45 2021 för överläkare med specialistkompetens inom Anestesi och Intensivvård. Du behöver klara akuthandläggning av patienter. Fördelning av jourer efter överenskommelse. Vi på Sverek har lång erfarenhet av bemanning till vård och omsorg. Du behöver ingen erfarenhet av [...]

Specialistläkare ob/gyn till Dalarna

Hyruppdrag 17 maj-. 30 juni 2021 på gynmottagning i Mora. Gynmottagningen har planerad gynekologisk mottagning, viss specialistmödravård, har akuttider och  gör polikliniska operationer. Dagvård med abortvård och vissa åtgärder till cytostatikapatienter kan också förekomma. Vid mottagningen sker sidoutbildning och klinisk [...]

Sjuksköterskor för hyruppdrag i Ljusdals Kommun

Hyruppdrag vecka 24-32 2021 i Ljusdals kommun för sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av liknande uppdrag. Vana från VOBO, hemsjukvård, omsorgsboende, socialpsykiatri och B-körkort Som hyrsjuksköterska hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du [...]

Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri till Dalarna

Hyruppdrag under sommar- höst och vintern 2021. Barn- och ungdomspsykiatri Dalarna med placering på BUP Avesta, Mora, Falun och Borlänge. Som hyrläkare  för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig med boende om det skulle behövas. [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Dalarna för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag på Rättspsyk i Säter 6/5 - 31/8 2 2021 för psykiatrisjuksköterskor. Dag/Kväll/Helg/Natt. Rättspsykiatriska kliniken är en regionvårdsklinik. Här vårdas i huvudsak patienter enligt LRV- Lagen om rättspsykiatrisk vård och i förekommande fall LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Som [...]

Sjuksköterskor till Dalarna för sommaruppdrag

Hyruppdrag 1/6-31/8 2021 på geriatrik- och rehabmedicinklinik. Behov av både dag/kväll/helg samt nattjänstgöring. Som sjuksköterska har du ett arbetsledande ansvar i omvårdnaden och det medicinska. Du får arbeta med allmän geriatrik , strokerehabilitering och ortopedisk rehabilitering. Multisjuka äldre gör arbetet [...]

Sjuksköterskor till Borlänge Kommun

Hyruppdrag 1/3-31/5 2021 för sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet. Uppdraget gäller SÄBO dag, kväll- och helgpass. Körkort för bil med manuell växellåda är ett krav. Som Svereks hyrsjuksköterska får du bra ersättning och villkor.  Behöver du hjälp [...]