Aktuellt från Sverek

Urologer till Bollnäs 2021

Hyruppdrag vecka 20-23 2021 i Bollnäs för mottagningsarbete urologiska ingrepp. Vi på Sverek har lång erfarenhet av bemanning till vård och omsorg. I över 15 år har vi hjälpt till att bemanna med kompetenta läkare. Du behöver ingen erfarenhet av [...]

Urolog till Skövde 2021

Hyruppdrag 18/1- 7/2 2021 med arbete på mottagning, avdelning, operation eller dagbakjour. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig med boende om det skulle behövas. Har du eget bolag kan du arbeta som [...]

Urolog för uppdrag i Östersund 2021

Hyruppdrag vecka 2 och 10 2021 (mån-tors) för specialist i urologi med kompetens till cystektomi, avancerad njurcancerkirurgi inklusive njurresektioner, öppen övre urinvägskirurgi, och rekonstruktiv kirurgi. Mottagningsverksamhet och cystoskopi (öppenvård), eventuellt avdelningsarbete och operation. Handledning. Som hyrläkare för Sverek får du [...]

Urolog för uppdrag i Gävle 2020/2021

Hyruppdrag vecka 45 2020-04 2021. Självständigt arbete på urologmottagning, innefattar cystoskopier, TRUL-biopsier, remisshantering, telefonkontakter, konsultationer samt i förekommande fall urologisk chir minor och dagkirurgiska ingrepp. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig med [...]

Urolog för uppdrag i Hudiksvall 2021

Hyruppdrag vecka 2-17 2021 i Hudiksvall.  Självständigt arbete på urologmottagning. Innefattar cystoskopier, TRUL-biopsier, remiss- och provsvarshantering (egna och andra hyrurologers) samt i förekommande fall urologisk chir minor samt dagkirurgiska ingrepp. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och [...]

Urolog till Östersund för vinteruppdrag

Hyruppdrag i Östersund vecka 48 2020 för specialist i urologi med kompetens inom avancerad uretrakirurgi och robotassisterad prostatektomi. Lokal kännedom en fördel. Mottagningsverksamhet och cystoskopi (öppenvård), avdelningsarbete och operation. Handledning. Du behöver ingen erfarenhet av att arbeta som konsult tidigare [...]

Urolog för höst- och vinteruppdrag i Umeå

Överläkare urologi med kompetens inom robotkirurgi prostata, TUMT eller urodynamik för hyruppdrag i Umeå vecka 35-50 2020. Det kan förekomma urologbakjour på universitetssjukhus, beredskap A. Rond och akuta operationer helg. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och [...]