Specialistläkare smärtlindring till Angered 2022

Hyruppdrag vecka 5-17 2022 för smärtspecialist med kompetens av att arbeta med långvarig smärta och Multimodal rehabilitering. Se över medicinering och eventuellt optimera denna del samt genom smärtanalys och smärtförklaring göra patienten mer förberedda för den beteendeinriktade delen i rehabiliteringen [...]