Specialistläkare smärtlindring till Angered 2021-2022

Hyruppdrag vecka 48 2021 - 9 2022 för smärtspecialist med kompetens av att arbeta med långvarig smärta och Multimodal rehabilitering. Se över medicinering och eventuellt optimera denna del samt genom smärtanalys och smärtförklaring göra patienten mer förberedda för den beteendeinriktade [...]

Specialistläkare smärtlindring till Västerås 2021

Hyruppdrag på 50%  till 31/12 2021 på för erfaren specialist i rehabiliteringsmedicin på smärtmottagning. Genomgång av smärtmottagningens patienter med kronisk smärta, de patienter som behandlas med opiater och andra analgetika i tablettform. Bedömning av patientens smärtsituation, remissbedömning av inkommande remisser [...]