Specialister rehabmedicin till Sandviken för höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 36-47 2021 på rehabiliteringsmedicin vårdavdelning i Sandvikens för specialist Rehabiliteringsmedicin  i andra hand specialist internmedicin. Inga jourpass, inget arbete röda dagar och helgdagar. Rehabiliteringsmedicin med teambaserad rehabilitering till vuxna personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador och resttillstånd efter andra [...]

Rehabspecialist för höst- och vinteruppdrag i Uddevalla

Hyruppdrag vecka 47 2021- 07 2022. Uppdraget innebär både avd-/mottagningsarbete. Sedvanliga läkaruppgifter inom Rehabmedicin/neurorehabilitering. Vårdavdelning med 9 vårdplatser. Avd-arbetet innebär inskrivning/daganteckning/utskrivning. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor och ersättning. Till din hjälp har du [...]

Rehabspecialist för sommar- och höstuppdrag i Dalarna

Hyruppdrag i Falun 1 juni-30 november 2021 för specialistläkare inom Rehabiliteringsmedicin med erfarenhet inom långvarig smärta. Du behöver självständigt  klara handläggning av patienter med långvarig smärta på specialistnivå. Enheten består av en mottagningsdel där utredningar och konsultation gentemot primärvård och [...]

Specialist rehabmedicin till uppdrag norr om Stockholm 2021/2022

Hyruppdrag 12/8 2021 - 31/1 2022 på vårdavdelning med inriktning mot rehabilitering vid förvärvade hjärnskador (stroke) och ryggmärgsskador för personer i yrkesverksam ålder. Öppenvård med rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar, förvärvade hjärnskador samt ryggmärgsskador. Arbetet utförs i interdisciplinära team, [...]

Specialister rehabmedicin till Växjö 2021

Hyruppdrag vecka 24-52 2021 för specialistläkare till ryggmärgspatienter som måste handläggas och behandlas av denna specialitet samt för specialistläkare med inriktningen invärtes/geriatrik/allmänmedicin. Beredskap och jour. Rehabklinikens sluten- och öppenvård. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra [...]