Psykiatrisjuksköterskor till Helsingborg för höstuppdrag

Hyruppdrag 16/8-24/10 2021 på beroende/PIVE-avdelning. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du kan alltid kontakta din konsultchef med frågor och du får en bra introduktion på ditt nya jobb. Låter uppdraget i [...]

Psykiatrisjuksköterskor till höst- och vinteruppdrag i Hudiksvall

Hyruppdrag vecka 35-46 2021 på allmänpsykiatrisk avdelning. Rond- och omvårdnadsansvarig, arbetsleda och fördela arbetsuppgifter. Beredning och administration av läkemedel, psykiatriska observationer och bedömningar. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt prakti.kt som  te x bokning av resa [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Lund för höstuppdrag

Hyruppdrag 30/8-15/10 2021 för psykiatrisjuksköterskor till psykiatriska akutmottagningen i Lund. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du kan alltid kontakta din konsultchef med frågor och du får en bra introduktion på ditt [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Gotland för sommar- och höstuppdrag

Hyruppdrag med start omgående och till 30/9 2021. Vuxenpsykiatri, heldygnsvård. Vård bedrivs enligt HSL samt LPT. Förutom inneliggande vård ansvarar heldygnsvården även för akutverksamheten kvällar, nätter och helger. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och [...]

Psykiatrisjuksköterskor för sommaruppdrag i Gällivare

Hyruppdrag 14/6-20/8 2021 för psykiatrisjuksköterska. Vana från arbete på psykiatrisk vårdavdelning och gärna även vana av arbete på jourmottagning Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt praktiskt som  te x bokning av resa och boende om det [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Blekinge för sommaruppdrag

Hyruppdrag 19/7-15/8 2021. Heldygnsvårdsavdelning, allmänpsykiatri, 13 vårdplatser. Journalsystem NCS Cross. Arbetsuppgifter: Läkemedelshantering, psykiatriskt omvårdnadsarbete. Arbetsledare på arbetspasset. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt praktiskt som  te x bokning av resa och boende om det behövs. Konsultchefen [...]

Psykiatrisjuksköterskor till BUP-mottagning i Borås

Hyruppdrag vecka 22-43 2021. Arbetet består av medicinuppföljningar, telefonrådgivning, visst psykoedukativt arbete. Som konsultsjuksköterska hos oss får du bra ersättning och trygga villkor. Du får en dedikerad konsultchef som blir din personlig kontakt som ger dig stöd, service och support. [...]

Psykiatrisjuksköterskor till sommaruppdrag i Nyköping

Hyruppdrag 1/6-31/8 2021 på avdelning PIVA/Beroende. Sedvanligt sjuksköterskearbete på en psykiatrisk vårdavdelning. Som konsultsjuksköterska hos oss får du bra ersättning och trygga villkor. Du får en dedikerad konsultchef som blir din personlig kontakt som ger dig stöd, service och support. [...]