Psykiatrisjuksköterskor till sommaruppdrag i Gävle

Hyruppdrag vecka 26-32 2021 på allmänpsykiatrisk avdelning i  Gävle. Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård. Ta emot nya patienter, ta upp status och skriva vårdplan. Skriva daganteckningar. Dela och administrera läkemedel till patienter enligt journalhandling. Ta emot, värdera och [...]

Psykiatrisjuksköterskor till sommaruppdrag i Nyköping

Hyruppdrag 1/6-31/8 2021 på avdelning PIVA/Beroende. Sedvanligt sjuksköterskearbete på en psykiatrisk vårdavdelning. Som konsultsjuksköterska hos oss får du bra ersättning och trygga villkor. Du får en dedikerad konsultchef som blir din personlig kontakt som ger dig stöd, service och support. [...]

Psykiatrisjuksköterskor för sommaruppdrag i Gällivare

Hyruppdrag 14/6-20/8 2021 för psykiatrisjuksköterska. Vana från arbete på psykiatrisk vårdavdelning och gärna även vana av arbete på jourmottagning Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt praktiskt som  te x bokning av resa och boende om det [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Falköping för sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 25-35 2021. Arbete dag, kväll, natt, helg. Uppdraget kan innebära tjänstgöring på olika enheter inom vuxenpsykiatriska heldygnsvården inkl. psykiatrisk akutmottagning. Du får en dedikerad konsultchef som  hjälper dig med allt praktiskt som  te x bokning av resa och [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Hudiksvall för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 18-30 2021.  3-skift Dag, kväll, natt för sjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom psykiatri. Rond- och omvårdnadsansvarig, arbetsleda och fördela arbetsuppgifter. Beredning och administration av läkemedel. psykiatriska observationer och bedömningar. OBS! Mellan V22-29 söker verksamheten två stycken [...]

Psykiatrisjuksköterskor till sommaruppdrag i Skellefteå

Hyruppdrag vecka 29-32 2021. Sjuksköterskearbete i slutenvård. Nattarbete ingår.Patienter som vårdas vid psykiatriska allvårdsavdelning (slutenvård) samt beroendepatienter. Du får en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du kan alltid kontakta din konsultchef med frågor och du får en bra [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Dalarna för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag på Rättspsyk i Säter 6/5 - 31/8 2 2021 för psykiatrisjuksköterskor. Dag/Kväll/Helg/Natt. Rättspsykiatriska kliniken är en regionvårdsklinik. Här vårdas i huvudsak patienter enligt LRV- Lagen om rättspsykiatrisk vård och i förekommande fall LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Som [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Stockholmsområdet

Hyruppdrag till Psykosteam inom öppenvården i privat regi i Stockholm. Vi söker en sjuksköterska som ska ha erfarenhet av att jobba med psykospatienter och har kunskap kring alla sedvanliga arbetsuppgifter (bla. ge injektion). Arbetet är inom öppenvården i Stockholmsområdet, måndag-fredag [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Halmstad för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag 1/4-31/8 2021 på heldygnsvård i Halmstad. Natt, dag/kväll, rotation. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom psykiatrisk heldygnsvård. Som konsultsjuksköterska hos oss får du bra ersättning och trygga villkor. Du får en dedikerad konsultchef som blir din personlig kontakt som ger dig stöd, [...]