Specialistläkare psykiatri till Örebroregionen 2022/2023

Hyruppdrag vecka 2-39 2023 på öppenvårdsmottagning i Hallsberg. Bedömning, utredning, diagnostisering, rehabilitering och behandling. Hyruppdrag på 50% i Karlskoga vecka 48 2022 -  37 2023 på psykiatrisk lättvårdsavdelning med några egeninläggningsplatser med patientarbete (ej LPT) och handledning mm. 50 % [...]

Psykiatriker till Östersund 2022/2023

Vi söker psykiatriker till en rad olika uppdrag i Östersund under hösten och vintern 2022/2023. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för att komma igång med ditt uppdrag, som [...]

Psykiatriker till öppenvårdsmottagning i Karlstad 2022/2023

Hyruppdrag vecka 39 2023 - 4 2023. Mottagningen består av ett psykosteam med, förutom läkare, psykiatrisjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare och psykologer. Många besök görs i form av teambesök. Sedvanliga arbetsuppgifter såsom receptförnyelse, intygsskrivande, öppenvårdsbesök, vårdintygsjour dagtid (till kl. 16.45). Som [...]

Psykiatriker till Umeå 2023

Hyruppdrag vecka 1-35 2023 för psykiatriker med erfarenhet av såväl öppenvård som dygnsvård inkl. tvångsvård. Sedvanliga överläkaruppgifter inom psykiatrisk klinik och dess dokumentation, patientmöten och handledning. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service har du [...]

Psykiatriker till hyruppdrag 2023

Hyruppdragen finns runtom i Sverige och behoven gäller för korta såväl som längre perioder. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning. Till din service har du en dedikerad konsultchef som bland annat kan hjälpa till med boende om det behövs. Låter [...]

Psykiatriuppdrag i Bergen 2022/2023

Hyruppdrag med start snarast och till och med 31/8 2023 på Bjørgvin DPS Rehabiliteringspoliklinik. Kärnuppgifterna är specialiserad utredning och differentierad behandling, akut- och kristjänst, utbildning av patienter och anhöriga, handledning för psykiskt hälsoarbete i kommunerna, forskning och kvalitetsutveckling samt utbildning [...]

Psykiatriker till Söderhamn 2023

Hyruppdrag vecka 1-13 2023 på öppenvårdsmottagning. Samarbete med psykosteamet vad gäller patienter med psykosdiagnos, insättning av centralstimulerande läkemedel vad gäller ADHD/ADD diagnos, allmänpsykiatriska besök samt vid behov avslut i diagnosprocessens basutredningar. Viss akutverksamhet förekommer i upptagningsområdet. Som hyrläkare för Sverek [...]

Psykiatriker till Gotland för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 35-52 på psykiatrisk öppenvårdsmottagning som behandla alla olika typer av psykiatriska tillstånd. För att komma till psykiatrisk öppenvård behövs remiss från vårdcentralsläkare, eller en egenvårdsremiss. Bakjourstjänstgöring. Beredskap i hemmet med 30 min inställelsetid. Som Svereks konsult får du [...]

Psykiatriker till Hudiksvall 2022/2023

Hyruppdrag vecka 40, 44-14 2022/2023 på psykiatrisk öppenvårdsmottagning för specialistläkare med god erfarenhet av psykiatrisk öppenvård samt tvångsvårdslagstiftning. Arbetstider: kl 08.00 - 17.00, rast 60 min. 1-2 jourpass/vecka Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig [...]

Psykiatriker till Västerås äldrepsykiatri

Hyruppdrag vecka 36-52 2022 på nyöppnad mottagning med inriktning äldrepsykiatri. Mottagningen erbjuder planerad bedömning, utredning och behandling eller vidare remittering. Dagtid Måndag - fredag 08.00 - 17.00, tidsredovisning i Kom och Gå Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad [...]