Psykiatriker till Västervik 2022

Hyruppdrag vecka  25-34 2022. Uppdraget innehåller tjänstgöring inom såväl heldygnsvård som öppenvård samt under jourtjänstgöring även rättspsykiatri. Du får bra villkor och ersättning och vi kan även hjälpa till med boende om det behövs. Som Svereks konsultläkare får du bra [...]

Psykiatriker för långt uppdrag i Tromsø

Hyruppdrag 1/5-31/12 2022 för psykiatriker med erfarenhet av akutpsykiatri. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service har du en dedikerad konsultchef som bland annat kan hjälpa till med resa och boende i Norge. Låter det [...]

Psykiatriker till Säffle 2022

Hyruppdrag vecka 13 och 22-39 2022. Sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kan innebära deltagande på behandlingskonferens, remissgenomgång, funktion som konsultativt stöd till andra professioner. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det [...]

Psykiatriker till uppdrag i Örebro 2022

Hyruppdrag vecka 26-30 och 33-34 2022 på psykiatrisk observationsavdelning.  Patienterna söker initialt vård på Psykiatriska akutmottagningen och läggs in på vårdavdelningen efter bedömning av läkare. Patienterna vårdas antingen enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen [...]

Psykiatriker till sommaruppdrag på Gotland 2022

Hyruppdrag vecka 25-36 2022 för bakjourskompetent psykiatriker med god vana i TakeCare. Arbete på öppenvårdsmottagning dagtid. Kan även förekomma dagar/veckor på heldygnsvården. Bakjoursuppdraget omfattar även verksamhetens egen BUP-avd. och ställer därmed krav på goda kunskaper i tvångsvårdslagstiftningen gällande barn Som [...]

Psykiatriker till Haugesund/Norge

Hyruppdrag med start omgående till 31/8 2022 för psykiatriker med erfarenhet av tvångsvård. För att arbeta i som läkare i Norge behöver du norsk läkarlegitimation. Vi hjälper gärna dig med detta, hör av dig till oss så kan vi guida [...]

Psykiatriker till Torsby 2022

Hyruppdrag vecka 16 och 22-39 2022 på öppenvårdsavdelning som tar emot patienter med alla förekommande diagnoser inom psykiatrin, skriva intyg, recept, handledning av AT-läkare, ST-läkare och underläkare, konsultbesök på sjukhusets somatiska avdelning vid behov, delta på behandlingskonferenser, avstämning med försäkringskassan [...]

Psykiatriker till beroendecentrum 2022

Hyruppdrag vecka 22-39 2022 beroendecentrum i Karlstad. Som konsultläkare för Sverek får du mycket bra villkor och du kan arbeta som anställd eller via eget företag. Oavsett om du vill arbeta enstaka veckor eller längre perioder ute på uppdrag via [...]

Psykiatriker till Sandviken 2022

Hyruppdrag vecka 5-16 2022 på psykiatrisk mottagning. Mottagningen erbjuder insatser på specialistnivå där psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, svåra ångesttillstånd och ADHD samt psykossjukdomar utreds och behandlas. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är [...]

Psykiatriker till Gävle 2022

Hyruppdrag vecka 4-13 2022 på allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för specialistläkare i psykiatri med adekvat klinisk erfarenhet och dokumenterad erfarenhet av handledning/undervisning. Bedömningar, utredningar och ansvarar för vård och behandling. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig [...]