Höst- och vinteruppdraguppdrag i Eskilstuna för specialistläkare ob/gyn

Hyruppdrag vecka 36-48 som ansvarig på förlossningsavdelningen inklusive obst mott och vårdavdelning. Omhändertagande av akuta gynekologiska patienter, kunna handlägga all ÖPV+SV- obstetrik inklusive alla obstetriska operativa ingrepp. God ultraljuskunskap gällande gyn diagnostik och om möjligt även obstetriskt ultraljud (det  senare [...]

Specialistläkare ob/gyn till Halmstad för sommaruppdrag

Hyruppdrag på kvinnoklinik vecka 24 och 30 2021­­­­­­­­­ för bakjourskompetent överläkare för dag- och jourtjänst. 24 timmars pass. Du ska vara kompetent både inom gynekologi och obstetrik. Arbetar hela dygn måndag, onsdag samt lördag. Dagtid 7.45-15.00 fredag. Utom vecka 31 [...]

Specialistläkare ob/gyn till Växjö 2021/2022

Hyruppdrag vecka 37 2021 - 06 2022 för specialist inom gynekologi och obstetrik. Uppdraget innebär sedvanliga arbetsuppgifter på kvinnokliniken och kan innebära såväl obstetrisk som gynekologisk öppen/slutenvård, BJ och PJ. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som [...]

Specialistläkare Ob/gyn för sommaruppdrag i Karlstad

Hyruppdrag vecka 28-31 2021 på kvinnoklinik i Karlstad. Heltid enligt överenskommelse. Självständigt arbete på gynekologisk mottagning med sedvanliga gynekologiska undersökningar, bedömningar, handläggningar samt handledning av nya ST-läkare. Mottagningsarbete alternativt förlossning. Gärna möjlighet att vid behov schemalägga en kombination av gyn [...]

Specialistläkare Ob/gyn för uppdrag i Skellefteå

Hyruppdrag vecka 33-35, 37, 39, 41-42, 44- 45 och 51 2021 för bakjourskompetent obstetriker/gynekolog. Dygnet runt verksamhet på förlossning och BB-vård samt akut gynekologi. Förlossningsvård från graviditetsvecka 32. Mottagningsverksamhet inom gynekologi ingår dagtid. Beredskap/jour vardagar. När du arbetar som hyrläkare [...]

Specialistläkare ob/gyn till långt uppdrag i Trelleborg

Hyruppdrag 23/8-19/12 2021 på gynmottagning. På mottagningen genomförs gynekologiska undersökningar och ingrepp som inte kräver någon sedering. Leepkonisering görs vid mottagningen polikliniskt. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för [...]

Specialistläkare ob/gyn till Dalarna

Hyruppdrag 17 maj-. 30 juni 2021 på gynmottagning i Mora. Gynmottagningen har planerad gynekologisk mottagning, viss specialistmödravård, har akuttider och  gör polikliniska operationer. Dagvård med abortvård och vissa åtgärder till cytostatikapatienter kan också förekomma. Vid mottagningen sker sidoutbildning och klinisk [...]

Specialistläkare ob/gyn för sommaruppdrag i Vesterålen,Norge

Hyruppdrag på Nordlandssjukhuset i Vesterålen från fredag 16 juli till måndag 2 augusti 2021 för bakjourskompetent specialist ob/gyn med erfarenhet av laparaskopi/tomi, hysteroskopi, konisering mm. Jour. För att arbeta i som läkare i Norge behöver du norskt läkarlegitimation.  Vi hjälper [...]

Specialistläkare ob/gyn till Örnsköldsvik

Hyruppdrag till och med vecka 35 2021 för bakjourskompetent specialistläkare ob/gyn. Bakjourskompetens är nödvändig eftersom jourtjänstgöringen kväll/natt/helg innebär att man är ensam jour. Förlossningsverksamhet, gynekologisk mottagning och specialistmödravård. Viss gynonkologi. Gynekologisk kirurgisk verksamhet med operationer motsvarande länsdelssjukhusnivå samt vid behov [...]