Specialistläkare ob/gyn till Kalmar

Hyruppdrag vecka 36-39 för specialist ob/Gyn som är mycket väl insatt i kolposkopi och provtagning vid undersökning av dysplasier. Önskvärt med goda kunskaper i nationella vårdprogrammet i screening av cervixcancer. Aktuell läkare bör ha kolposkoperat minst 50 kvinnor med avvikande [...]

Specialistläkare Ob/gyn för uppdrag i Karlstad 2022-2023

Hyruppdrag med start omgående 2022 -3 2023 på kvinnoklinik i Karlstad. Självständigt och i team arbeta med obstetriska riskförlossningar. Jourtid arbeta som primärjour med obstetriska riskförlossningar och kunna handlägga akuta, nyopererade och inneliggande gynekologiska patienter med bakjour i hemmet. När [...]

Specialistläkare Ob/gyn till Örnsköldsvik

Hyruppdrag vecka  2022 36-50 på kvinnoklinik för bakjourskompetent läkare med specialistkompetens sedan minst 1 år tillbaka. Obstetrisk och gynekologisk jourverksamhet. Förlossning. Handlägga patienter inom öppen- och slutenvård, både inom gynekologi och obstetrik. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna [...]

Specialistläkare ob/gyn till Umeå för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 36-37,40,44-45, 48 och 51-52. I arbetet ingår jour samt arbete på gyn-mottagning. Kliniken är universitetsklinik med undervisningsansvar samt en förlossningsenhet.  Prematurer från v 22 från hela Norra sjukvårdsregionen. Som jour ska du vid behov kunna operera akuta gynekologiska [...]

Specialistläkare ob/gyn till Växjö 2022-2023

Hyruppdrag vecka 34 2022 -1 2023 för specialist inom Gynekologi och Obstetrik. Läkare som avser arbeta jour ska ha inom det senaste månaderna arbetat aktivt med förlossningsjourer. Uppdraget innebär sedvanliga arbetsuppgifter på kvinnoklinik och kan innebära såväl obstetrisk som gynekologisk [...]

Specialistläkare Ob/gyn till Östersund 2022-2023

Hyruppdrag vecka 36 2022 -01 2023 för specialist inom gynekologi och obstetrik samt med bakjourskompetens.  Arbetet innebär gynekologisk dagjoursmottagning vid gynmottagningen alternativt förlossningsbakjour dagtid samt primär- och bakjoursarbete vid förlossningen, akutmottagningen samt vid områdets slutenvård under jourtid. När du arbetar [...]

Specialistläkare ob/gyn till Norrköping

Hyruppdrag 1/6-31/10 2022.  Främst omfattar uppdraget mottagningsarbetet men även andra arbetsuppgifter inom slv kan vara aktuellt. Under  sommaren  bakjourer med bred obstetrisk och gynekologisk kompetens samt ev behov av primärjour. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som [...]

Specialistläkare ob/gyn till Eskilstuna

Hyruppdrag 4/4- 3/7 2022 för läkare med goda kunskaper i att handlägga alla typer av gyn-onkologiska öppenvårdspatienter inklusive övervakning av patienter som erhåller onkologisk behandling. God kunskap i gynekologiskt ultraljud samt noggrannhet i journalföring. Som hyrläkare för Sverek har du [...]

Specialistläkare ob/gyn till Linköping

Hyruppdrag 1/3-30/11 2022.  Förutom förekommande uppgifter som specialistläkare ob/gyn finns riktat behov inom kolposkopi, förbyggande och behandling av cervixcanser samt benign kirurgi. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för [...]

Specialistläkare ob/gyn för sommaruppdrag i Norge

Hyruppdrag 21/6-15/8 2022 på kvinnoklinik i  Flekkefjord Arbete med laparoskopiska undersökningar och operationer, förlossning och mödravård. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för att komma igång med ditt uppdrag, [...]