Specialist njurmedicin/intermedicin till Karlstad.

Hyruppdrag vecka 27-52 för specialist internmedicin/nefrologi. Arbete på njurmedicinklinik med blandade patienter njurmedicin och internmedicin 10-12 vårdplatser samt att vara dialysjour fram till kl. 20.00 på kvällen. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som [...]

Nefrologer till Östersund för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 36-52 för nefrolog med erfarenhet av dialysvård ( både blod och PD) och med kunskaper inom allmän internmedicin för avdelningsarbete på medicinsk akutvårdsavdelning som överläkare, Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som [...]

Specialist njurmedicin till Bollnäs

Hyruppdrag veck 36-52 för erfaren specialist inom njurmedicinska sjukdomar som har arbetat aktivt inom svensk dialys- och njursjukvård under de senaste 5 åren. Meriterande att vara dubbelspecialist (intern- och njurmedicin). Till dialys- och njurmottagningen kommer personer med kroniska njursjukdomar för [...]

Nefrologer till Luleå och sommar- och höstuppdrag

Hyruppdrag 1/7-31/10 för erfaren nefrolog med bred erfarenhet att självständigt sköta njurpatienter i öppenvård samt gedigen erfarenhet av hemodialys och peritonealdialys. Arbete som dialysansvarig läkare alternativt heldagar mottagning. I arbetet som dialysansvarig ingår förutom dialysronder (HD/PD) även njurkonsultsökaren med hantering [...]

Specialist njurmedicin till Helsingborg höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 36-52 på njurmedicin i Helsingborg med 4 olika placeringar. Dialys, njuravdelning, njurkonsult och njurmottagning. Journalsystem Melior. Eventuell jour kan förekomma ik samråd med läkaren. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd eller [...]