Specialistläkare lungmedicin till Östersund 2022

Hyruppdrag vecka 36-52 2022 för lungspecialist alt allmän invärtesmedicin med erfarenhet av lungcancerbehandling.  Medicinsk akutsjukvårdsavdelning med inriktning mot lungmedicin och lungonkologi. Allmän och specifik omvårdnad. Broncoscopier, läkemedelshantering, cytostatika, sätta lungdrän, blodtransfusioner, centrala infarter, intravenösa läkemedel och infusioner, Rond med efterföljande [...]

Lungspecialist till sommaruppdrag i Halmstad

Hyruppdrag vecka 24-25, 28-29 och 31-34 2022 för erfaren lungläkare med bred kompetens som kan arbeta självständigt, även i ovana miljöer. Huvudsakligen avdelningsarbete på lungavdelning. Upptagningsområde är hela Hallands län. Mottagningsarbete, SVF-utredning, konsultfunktion och behandlingsavdelning kan också ingå samt viss [...]

Lungmedicinare till Ljungby för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka  36 – 52 2022. Sedvanligt mottagningsarbete, remissbedömning, konsultation, ev bevakning av inkorgar inom området. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd eller via eget bolag. Låter det intressant? Kan du hela [...]

Lungspecialister till Kalmar för vår- och sommaruppdrag

Hyruppdrag vecka 19-35 2022. Uppdraget avser avdelningsarbete, samt ev. konsultuppdrag. Som konsultläkare för Sverek får du mycket bra villkor och du kan arbeta som anställd eller via eget företag. Oavsett om du vill arbeta enstaka veckor eller längre perioder ute [...]

Lungspecialister till Ystad

Hyruppdrag på 75%  (3 av 4 veckor) 28/2-23/9 2022 på lungmottagning. Krav på erfarenhet av att ha arbetat på Ystad lasarett tidigare. Som konsultläkare för Sverek får du mycket bra villkor och du kan arbeta som anställd eller via eget [...]

Specialistläkare lungmedicin för uppdrag i Borås

Hyruppdrag vecka 24-35 2022 för läkare lungmedicin som kan arbeta självständigt inom lungmedicinska arbetsuppgifter. Krav på att kunna genomföra pleuratappning, samt lägga in pleuradränage. Kompetens inom bronskopi är önskvärt dock inget krav. Du erbjuds en anställning som konsultläkare hos Sverek med [...]

Lungspecialist för uppdrag i Helsingborg 2022

Hyruppdrag för specialistläkare i lungsjukdomar med bred lungmedicinsk erfarenhet och gärna med erfarenhet av lungonkologi. Erfarenhet av cancerutredningar enligt SVF och systemisk behandling vid lungcancersjukdom är önskvärt. Bronkoskopierfarenhet. För lungspecialist med allergologi kommer allergimottagning kunna bokas. Som konsultläkare för Sverek [...]

Lungspecialister till Ängelholm för hyruppdrag 2022

Hyruppdrag 31/1-30/8 2022 för lungspecialist som är van att arbeta självständigt med mottagningsarbete och stötta sköterskorna på sektionen. Som konsultläkare för Sverek får du mycket bra villkor och du kan arbeta som anställd eller via eget företag. Oavsett om du [...]

Lungspecialist till Karlshamn 2022

Hyruppdrag vecka 9, 11, 16 och 20 på  lungmottagning för läkare med kompetens för mottagningsverksamhet, bronkoskopi, pleuratappning, dränagebehanding samt ordination av cytostatikaterpi. Läkare som kan återkomma samtliga veckor kommer att prioriteras till uppdraget. Som hyrläkare  för Sverek får du mycket [...]