Kardiologer till Ljungby för sommar- höst och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 23-24 och 26 –52 2021 för kardiolog med ekokardiografikompetens. Ekokardiografi inom både öppen- och slutenvård. Ev avdelningsarbete med både hjärt- och allmän internmedicinsk inriktning. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor och ersättning. [...]

Kardiolog för höstuppdrag i Göteborgsområdet

Hyruppdrag i Angered vecka 35-47 3021 för kardiolog med erfarenhet av journalsystem Melior. På mottagningen utförs inga översiktliga UCG som görs på en avdelning, dvs ingen screening, utan det måste vara ett fullständigt UCG med minst 35 bilder. Kan du [...]

Kardiologer till Växjö för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 36-52 2021 för kardiolog som är väl förtrogen med arbete på hjärtavdelning inklusive hjärtintensivavdelning. Erfarenhet av arbete på en nivå motsvarande internmedicinsk intermediärvård kommer att vara en fördel. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket [...]

Kardiolog för sommaruppdrag i Varberg

Hyruppdrag vecka 27-33 2021 för specialist i kardiologi med flerårig erfarenhet från mottagningsarbete/ avdelningsarbete inom kardiologi. God erfarenhet från HIA och förmåga att uttala sig i tal och skrift. Du behöver kunna utföra UCG och arbetsprov självständigt. Ingen tjänstgöring på [...]

Kardiolog för hyruppdrag i Halmstad

Hyruppdrag vecka 19- 27 och 33-40 2021 för kardiolog med flerårig erfarenhet från mottagningsarbete/avdelningsarbete inom kardiologi, bakjourskompetens samt vana vid  journalsystemet VAS. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd eller via eget bolag. [...]

Dubbelspecialist Kardiologi Internmedicin till Bollnäs/Söderhamn för sommaruppdrag

Hyruppdrag  vecka 26-27, 35-37 2021 för dubbelspecialist Kardiologi Internmedicin ICD Hjärtmottagningen till Bollnäs och Söderhamn. Arbetet på hjärtmottagningen innefattar sedvanliga undersökningar av hjärtat, kärlens och lungornas funktion, bedömningar, diagnostiseringar och behandlingar. Specialistläkare och specialistsköterskor arbetar i samverkan kring patienten. Verksamheten [...]

Kardiolog för hyruppdrag i Norge

Hyruppdrag vecka 27-52 2021 på medicinsk avdelning på Hammerfest sjukhus i Norge. För att arbeta i som läkare i Norge behöver du norskt läkarlegitimation.  Vi hjälper gärna dig att ansöka om med detta, hör av dig till oss så kan [...]

Kardiologer för hyruppdrag Kungsbacka

Hyruppdrag 29/3- 1/4 2021 för kardiolog med flerårig erfarenhet från mottagningsarbete inom kardiologi. Arbetet består i självständigt mottagningsarbetet, inga jourer. Behöver kunna behärska och utföra UCG och A-EKG självständigt. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din [...]

Kardiologer till Hudiksvall 2021

Hyruppdrag vecka 5-7 2021 på hjärtavdelning för kardiologi som har internmedicinsk bakjourskompetens. Arbetsuppgifter inom både kardiologiskt och internmedicinskt bakjoursarbete ingår. Mottagningsplacering, dagbakjour, nattbakjour eller specialist på akuten, inkluderar vård av patienter med Covid-19. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning [...]

Kardiologer för hyruppdrag 2021

Är du kardiolog och intresserad av hyruppdrag under 2021. Oavsett om du vill arbeta enstaka veckor eller längre perioder ute på uppdrag via oss på Sverek vill vi gärna komma i kontakt med dig. Vi har alltid en stor variation [...]