IVA-sjuksköterskor till höst- och vinteruppdrag i Hudiksvall

Hyruppdrag vecka 40-52 2022 för IVA-sjuksköterskor. Vårda och behandla kritiskt svårt sjuka patienter där risk för allvarlig påverkan på liv och eller hälsa är överhängande. Inhämta och analysera data utifrån patientens vitala och tillgänglig information, samt kunna identifiera, analysera, initiera [...]

IVA-sjuksköterskor till hyruppdrag 2022/2023

Vi söker dig som är IVA-sjuksköterska och som vill arbeta på hyruppdrag i Sverige med start i höst och framöver. Du kan räkna med bra ersättning och trygga villkor. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper [...]

IVA-sjuksköterskor till Kalmar

Hyruppdrag för IVA-sjuksköterskor med erfarenhet av jobba i Cosmic. Maskinpark på avdelningen; ventilator-servoi, pumpar-Braun, Dialys-PrisMax. PDMS-system. Rotationstjänstgöring dag, kväll, natt, helger. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar dig. Du kan alltid kontakta din [...]

IVA-sjuksköterskor till uppdrag norr om Stockholm

Hyruppdrag 1/10 2022- 31/1 2023 för erfarna IVA-sjuksköterskor med goda kunskaper i MetaVision samt kunskaper i följande medicinsk apparatur: - Dialysapparat Fresenius Kabi CRR, Ventilator Servo U, Braun sprut och infusionspump. Arbete på en specialistmottagning som behandlar brännskadade patienter från [...]

IVA-sjuksköterskor till Oskarshamn

Hyruppdrag vecka 35-52 för IVA-sjuksköterskor med erfarenhet av att handha non-invasiv respirator, Optiflow, inotropi, artärnål samt invasiv tryckmätning. Du ska kunna medverka vid stabilisering av patient inför transport, vilket även innefattar att kunna vårda respiratorpatient under några timmar tills transport [...]

IVA-sjuksköterskor till sommaruppdrag i Västervik

Hyruppdrag vecka 25-32 på allmän intensivvårdsavdelning. De flesta patienter kommer från kirurg- och medicinavdelningarna, oftast med svikt eller hotande svikt i ett eller flera vitala organ. Även intensivvårdskrävande barn, i neonatalperioden i väntan på transport till annat sjukhus. Som konsult [...]

IVA-sjuksköterskor till Västervik för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 33-52 på allmän intensivvårdsavdelning. De flesta patienter kommer från kirurg- och medicinavdelningarna, oftast med svikt eller hotande svikt i ett eller flera vitala organ. Även intensivvårdskrävande barn, i neonatalperioden i väntan på transport till annat sjukhus. Som konsult [...]

IVA-sjuksköterskor till Stockholm 2022-2023

Vi söker IVA-sjuksköterskor till ett specialuppdrag på en helt ny avdelning i norra Stockholm. Rotationstjänst mellan strokeenheten,  larmteamet och neurokirurgiska intermediärvårdsadvelningen (NIMA) och neurologiska akutvårdsenheten (NAVE). Tjänsten innebär vård/övervakning av två patienter med hjärnskada som genomgått neurokirurgisk åtgärd efter subarachnoidalblödning, [...]

Sjuksköterskor till medicinavd. i Kalmar 2022-2023

Hyruppdrag vecka 36 2022 - 2 2023 på medicinklinik. Önskvärt med kunskap/erfarenhet från Journalsystemet Cosmic samt erfarenhet av att ha arbetat med stroke, hematologi och lungmedicinsk sjukvård. Som konsult hos oss har du en dedikerad konsultchef som hjälper och stöttar [...]

IVA-sjuksköterskor till sommaruppdrag i Halmstad 2022

Hyruppdrag 18/7-21/8 2022. Tjänstgöring varannan helg. Vård av Covid -19 positiva patienter kan förekomma. Utrustning: Ventilator Servo U, dialys PrismaFlex, Philips övervakning samt Fresenius infusionspumpar. Journalsystem: VAS. Som konsultsjuksköterska hos oss får du bra ersättning och trygga villkor. Du får [...]