Infektionsläkare till Visby för höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 37-40 och 47 2021 för specialistläkare infektionsvård. Jour ingår. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig med boende om det skulle behövas. Har du eget bolag kan du arbeta som underleverantör. [...]

Infektionsläkare till Luleå för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag 5-6 veckor under oktober-december 2021. Beredskap under veckan, ej helg. Sedvanligt arbete som specialistläkare infektion. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig med boende om det skulle behövas. Har du eget bolag [...]

Infektionsläkare till Östersund för höstuppdrag

Hyruppdrag vecka 36 samt 39 2021. Avdelningsarbete, bakjour dag+natt, konsult, mottagning. Mån-fre 8-17, därtill beredskap A, 1-2 kvällar /vecka (17-08), därtill helgjour vilket också innefattar rondarbete hemavdelning, beredskap A (8-8). Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och [...]