Hudläkare till sommaruppdrag i Gävle

Hyruppdrag vecka 20-30 för specialist inom dermatologi. Arbetsuppgifterna består av mottagningsarbete med patienter som kommer för ny- och återbesök på hudmottagningen samt pass bestående av en konsultfunktion. Arbetsuppgifterna består även av att kontrasignera andra hyrläkares provsvar. Läkaren behöver ha tillgång [...]

Hudläkare till distansarbete i Växjö/Ljungby

Hyruppdrag vecka 30-52 2022 för hudläkare som kan bedöma inkommande remisser på distans. Måndag-fredag, helgfria dagar. Att vid behov skriva behandlingsförslag till inremitterande vid avvisning av remiss. Läkaren behöver ha tillgång till dator och en sekretesskyddad arbetsplats enligt vår policy [...]