Geriatriker till Luleå för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag 1/9-31/12 för geriatriker med erfarenhet av specialistminnesmottagning för utvidgad demensutredning. Mestadels nybesök men även återbesök. Kan du hela eller delar av uppdraget? Vill du veta mer om andra uppdrag är du välkommen att göra en intresseanmälan så kontaktar vi [...]

Geriatriker till Norrköping för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag 1/9-31/12 på geriatrisk klinik, en  akutvårdsavdelning med 12 platser, Mottagningsverksamhet bestående av en Minnesmottagning och en Parkinson mottagning, Mobilt team ( ALMA) och ansvaret att ronda på kommunens korttidsboende. Läkarna inom kliniken arbetar enligt schema på de olika verksamheterena. [...]

Geriatriker till Motala/Mjölby

Hyruppdrag 1/4-30/9 för överläkare med palliativ eller geriatrisk kompetens. Du  ska kunna bemanna LAH och palliativ vårdavdelning och användas som bakjour. Dagtid och bakjour vardagar och helg. Kan du hela eller delar av uppdraget? Vill du veta mer om andra [...]

Geriatriker/internmedicinare till Malmö/Lund 2022

Hyruppdrag 20/6-12/8 2022 för specialistläkare internmedicin alt geriatrik. Placering kan ske både i Malmö och Lund.  Patientmålgrupp: Multisjuka äldre via Akuten, direktinläggning via primärvården. I Malmö läggs även patienter in från höftspåret (3 vpl) in från post-op.Vård avd Covid-patienter kan [...]