Geriatriker till Eskilstuna 2022

Hyruppdrag 7/3 - 7/6 2022. Ronda geriatriska avdelningen som Överläkare samt handleda underläkare och ST. Kan du hela eller delar av uppdraget? Vill du veta mer om andra uppdrag är du välkommen att göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig. [...]

Geriatriker/internmedicinare till Malmö/Lund 2022

Hyruppdrag 24/2-22/4 2022 för specialistläkare internmedicin alt geriatrik. Placering kan ske både i Malmö och Lund.  Patientmålgrupp: Multisjuka äldre via Akuten, direktinläggning via primärvården. I Malmö läggs även patienter in från höftspåret (3 vpl) in från post-op.Vård avd Covid-patienter kan [...]