Endokrinolog för uppdrag i Dalarna 2022

Hyruppdrag vecka 1-52 2022 på närakut i Ludvika för specialistläkare inom endokrinologi och diabetologi alternativt ST-läkare i Endokrinologi och diabetologi med minst 3 år inom specialiteten (från och med år 4). Handlägga patienter, vuxna och barn, som söker med symtom [...]

Endokrinolog till Umeå 2022

Hyruppdrag vecka 1-52 2021. I första hand mottagningsverksamhet av patienter med endokrinologiska/diabetologiska sjukdomar. Ev. enstaka konsultuppdrag dvs handläggning av inneliggande patienter där man har endokrina/diabetologiska frågeställningar kan förekomma. Ej avdelningsarbete, ej jour. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och [...]

Endokrinolog för uppdrag i Ljungby 2022

Hyruppdra vecka 1 – 35 2022. Sedvanligt mottagningsarbete, remissbedöming, konsultation, ev bentäthetsbedömning, bevakning inkorgar inom området. Ev avdelningsarbete på enhet med patienter av allmän internmedicinsk karaktär. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd [...]

Endokrinolog för uppdrag i Växjö 2022

Hyruppdrag vecka 3, 7, 12, 15, 20 och 24 2021 för specialist i endokrinologi med klinisk erfarenhet från endokrinologisk öppenvårdsverksamhet. Förmåga att självständigt handlägga diabetes samt vanliga och ovanliga endokrinologiska sjukdomstillstånd polikliniskt. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och [...]

Endokrinolog för höst- och vinteruppdrag i Kungsbacka

Hyruppdrag vecka 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 och 49-50 2021. Sedvanliga arbetsuppgifter för läkare på endokrinmottagning. Uppdraget är att hantera mottagningsbesök för diabetespatienter. Ska kunna hantera alla patienter även de som har insulinpumpar och gravida diabetiker. Som Svereks [...]

Endokrinolog till Sala för höst-och vinteruppdrag

Hyruppdrag  en vecka i månaden under tiden 1/9- 31/12 2021 för endokronologi med  särskilt inriktning på osteoporos. Allmän internmedicin och endokrinologi-öppenvård; avdelning slutenvård: Deltagande i arbete med osteoporosriktlinjer. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta [...]