Endokrinolog för höst- och vinteruppdrag i Kungsbacka

Hyruppdrag vecka 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 och 49-50 2021. Sedvanliga arbetsuppgifter för läkare på endokrinmottagning. Uppdraget är att hantera mottagningsbesök för diabetespatienter. Ska kunna hantera alla patienter även de som har insulinpumpar och gravida diabetiker. Som Svereks [...]

Sommaruppdrag på diabetes och endokrinmottagning i Helsingborg

Hyruppdrag 14/6-27/8 2021 till mottagning med patienter med Endokrinologiska diagnoser och Diabetesmottagning. Dagvård för såväl diabetespatienter som för patienter med endokrina diagnoser. I uppdraget ingår konsulttelefon och konsultuppdrag i huset samt telefonrådgivning till Primärvården. Även akuta besök och telefontider. Bedömning [...]

Endokrinolog för långt uppdrag i Eskilstuna

Hyruppdrag 1/7- 31/12 2021. Mottagningsarbete heldagar 1-2 d/mån med specialiserad endokrinologi  med handläggning av endokrina/neuroendokrina tumörer. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd eller via eget bolag. Låter det intressant? Kan du hela [...]

Endokrinolog för uppdrag i Växjö

Hyruppdrag vecka 39, 42, 46 och 50 2021 för endokrinolog med klinisk erfarenhet från endokrinologisk öppenvårdsverksamhet. Förmåga att självständigt handlägga diabetes samt vanliga och ovanliga endokrinologiska sjukdomstillstånd polikliniskt. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta [...]

Endokrinolog för uppdrag i Ljungby

Hyruppdrag vecka 27-52 2021 Mottagning och avdelningsarbete. Kompetens för bentäthetsbedömning önskvärd. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd eller via eget bolag. Låter det intressant? Kan du hela eller delar av uppdraget? Då [...]

Endokrinolog till Sala för höst-och vinteruppdrag

Hyruppdrag  en vecka i månaden under tiden 1/9- 31/12 2021 för endokronologi med  särskilt inriktning på osteoporos. Allmän internmedicin och endokrinologi-öppenvård; avdelning slutenvård: Deltagande i arbete med osteoporosriktlinjer. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta [...]