Aktuellt från Sverek

Barnneurolog för höst- och vinteruppdrag i Borås

Hyruppdrag 1 oktober - 30 december 2020 i Borås för barnneurolog med erfarenhet av habilitering och patienter med funktionsnedsättningar. För arbetet behöver du kunna hantera dokumentationssystemet Asynja Visp samt kunna samarbeta i team med andra aktuella professioner inom habiliteringen.Mottagningsarbete av [...]

Barnneurolog till Gävle för höst- och vinteruppdrag 2020&2021

Hyruppdrag för barnneurolog vecka 44, 46, 48, 50 2020 och vecka 2 och 4 2021. Arbete på barnmottagningen inom specialistområdet barnneurologi. Deltagande i EEG-ronder samt teamträffar vid behov. Konsultuppdrag inom kliniken. Konsult till barnonkologiskt team. Avdelningsläkaren ska handleda utbildningsläkare inom [...]

Barnneurologer till Falun för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag för barnneurologer till habiliteringen Dalarna, placering i Falun vecka 35-51, sammanlagt cirka 50%. Kontinuitet och kännedom om verksamheten prioriteras. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor och ersättning. Till din hjälp har du en [...]