Barnneurolog till Örebro 2022

Hyruppdrag vecka 1-23 2022 på barn-och ungdomsklinik med  barnneurologisk verksamhet med ett nära samarbete med Barn-och ungdomshabiliteringen. Bred mottagningsverksamhet med god kompetens inom barnneurologins olika områden såsom tex svårbehandlad epilepsi. Arbetstider: måndag - fredag 08.00-16.30. Hela veckor eller enstaka dagar. [...]

Barnneurolog till Sundsvall 2022

Hyruppdrag vecka 5-17 2022. Arbetstider: 08.00-16.30, ingen jour. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor och ersättning. Till din hjälp har du en dedikerad konsultchef som bland annat ombesörjer bokning av boende om det behövs. [...]

Barnneurolog eller barnläkare till Linköping 2022

Hyruppdrag omgående och till 30/6 2022 för färdig barnneurolog eller barnläkare med motsvarande erfarenhet. Arbete måndag-fredag. Annat schemaupplägg och jourtjänstgöring kan diskuteras. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig med boende om det [...]

Barnneurolog till Norrköping 2022

Hyruppdrag 1/1- 30/6 2022 på barn- och ungdomsklinik för barnneurolog eller barnspecialist med gedigen kunskap och erfarenhet inom barnneurologi och habilitering. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra villkor och ersättning. Till din hjälp har du [...]

Neonatolog till Linköping för uppdrag 2022

Hyruppdrag 1/1 - 30/6 2022 för pediatriker med subspecialisering inom neonatologi. Sedvanliga uppgifter som neonatolog på neo iva med både iva platser och samvårdsplatser. Neonatolog jobbar som sjukhusbunden jour och då jourveckor. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna [...]

Barnneurolog till barn- och ungdomshabilitering i Örebro 2022

Hyruppdrag  löpande fram till och med vecka 39 2022 för specialist inom barn- och ungdomsneurologi för arbete på barn- och ungdomshabiliteringen som har en bred och väl utvecklad verksamhet. Det finns ett nära samarbete med Barn och ungdomskliniken. Arbetstider: 08.00-16.30. [...]