Specialistläkare anestesi- och intensivvård till Linköping

Hyruppdrag vecka 24-34 2022 såväl jourtid som dagtidsarbete. Bred verksamhet med såväl högspecialiserad vård som bassjukvård, samt med elektiv och akut verksamhet. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd eller via eget bolag. Låter [...]

Anestesiolog för uppdrag i Nyköping 2022

Hyruppdrag vecka 6 och 8-10, 15-16 och 19-21 2022. Akuta larm och sedvanliga anestesiuppdrag på sjukhuset. Service till basspecialiteter inkl förlossning och neonatal resuscitering. Förutom dagtjänst förekommer självständigt jourarbete och bakjour till yngre ST-läkare. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och [...]

Anestesiolog för uppdrag i Hässleholm 2022

Hyruppdrag vecka 14-30 2022 för överläkare eller specialist inom anestesi med några års erfarenhet. Arbete på Hässleholms sjukhus, huvuduppgifter på elektiv avdelning, preop mott. Support på sjukhusets övriga avd, mott. Beredskap ingår visa kvällar och helger. Som Svereks konsultläkare får [...]

Anestesiolog till Kiruna 2022

Hyruppdrag vecka 14-26 2022 som anestesiolog vid akut omhändertagande med vårdplatser där majoriteten av vården är intermediärvård och lätt intensivvård. Akut omhändertagande av svårt sjuk patient inför transport till specialistvård. Krav att kunna arbeta utan specialistutbildade sjuksköterskor där mycket av [...]

Anestesiläkare för hyruppdrag i Norge

Hyruppdrag i Norge för dig som är anestesiolog. För att arbeta som läkare i Norge behöver du  norsk legitimation. Vi hjälper gärna dig med detta, hör av dig till oss så guidar vi dig rätt. Som Svereks konsultläkare får du [...]

Specialistläkare anestesi och intensivvård till Örebro 2022

Hyruppdrag vecka 12-14  och 16-22 2022 för läkare med specialitet inom anestesi- och intensivvård. Jourkompetens: Primärjour. Arbetstider: Alt 1: måndag 7.30-16.30, tisdag och torsdag dygn möjlighet till jour på helgen, dygnspass. Alternativ 2: endast dagtid. Låter det intressant? Kan du [...]

Anestesiläkare för sommaruppdrag i Norge

Hyruppdrag vecka 25-30 2022 på Akershus sjukhus. Anestesi vid centralkirurgi och dagkirurgicenter. Anestesi för ortopediska, gastro- och ENT- -, gyn/obs-, agitations- och kärlpatienter. På Dagkirurgen utförs anestesi till barn, gyn, gastro, ortos och ENT-patienter. För att arbeta som läkare i [...]

Specialist anestesi och intensivvård till Mölndal 2022

Hyruppdrag vecka 16-27 2022.  Uppdraget är huvudsakligen intensivvårdsavdelning, men operationsavdelning kan förekomma. Arbete dag, kväll, natt, helg och jour. Sedvanliga för läkare på An/Op/IVA som primärjour. Ingen förlossning. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta [...]

Anestesiolog för hyruppdrag på Gotland 2022

Hyruppdrag vecka 10-22 2022 för bakjourskompetent anestesiolog med erfarenhet av helikoptertransporter. Anestesiologerna på Visby Lasarett ingår i transportledet för flygande IVA-transporter till fastlandet. Både primär och bakjourer ingår i uppdraget. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till [...]

Specialistläkare anestesi och intensivvård till Dalarna 2022

Hyruppdrag i Mora vecka 1-52 2022. Akuthandläggning av patienter. Anestesi/IVA inklusive dagkirurgi bedriver 24/7 verksamhet på IVA  samt på centraloperation. UVA dag och kväll må-fre. Därutöver Dagkirurgisk avdelning må-fre. Jourtid arbetar du ensam som anestesijour. Hyruppdrag i Falun vecka 2 [...]