Anestesiolog till Arvika för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 42-52 2021. Dagtid må - fr med beredskap 2 vardagar och vissa helger. Max 5 beredskapspass må - sö. Tillfälliga dagar eller veckor under hösten samt jul- och nyårshelg. Arbetet innebär självständigt arbete på operationsavdelning som utför kirurgi, [...]

Anestesiolog till Karlstad för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 38-41, 44-45, 47, 49 och 51 2021 och vecka 01 2022 på operationsavdelningen med sövningar och regionalanestesi. Verksamheten innefattar allmän kirurgi, ortopedi, gyn/obstetrik, urologi, öron/näsa/hals, endokrinkirurgi. Även enstaka ingrepp gällande ögon, käkkirurgi och tandvård i narkos. Samt åtgärdspatienter [...]

Anestesiolog till Bollnäs för höst- och vinteruppdrag 2021

Hyruppdrag vecka 44, 48, 51 2021 och vecka 1 2022 för anestesiolog med bakjourskompetens. Dygnsjourer med aktiv arbetstid på IVA dagtid, Dagtid på Operation (kl 08-ca 16:30, 30 min lunch) och/eller nattjourer kl 20-08 . Jour på sjukhuset nattetid. Som [...]

Anestesiolog till Västerås höst och vinter 2020/2021

Hyruppdrag vecka 36 2021 -01 2022. Dag, kväll och jour. Erfarenhet av generell anestesi och blockadteknik inom ortopedisk kirurgi, stor övre och nedre gastrointestina kirurgi, stor kärlkirurgi, stor urologisk kirurgi, robotassisterad kirurgi, obstetrik och anestesi till barn från 3 års [...]

Anestesiolog till Kiruna för höst- och vinteruppdrag 2021/2022

Hyruppdrag vecka 40-42, 44-52 2021 och vecka 2022 för specialist inom anestesiologi med minst 5 års erfarenhet. Akut omhändertagande med vårdplatser där majoriteten av vården är intermediärvård och lätt intensivvård. Akut omhändertagande av svårt sjuk patient inför transport till specialistvård. [...]

Anestesiolog för höst- och vinteruppdrag i Ängelholm 2021/2022

Hyruppdrag vecka 34, 37-38, 43, 52 2021 och vecka 1 2022. Här sker både dagkirurgi samt större elektiv kirurgi (inneliggande) inom flera olika specialiteter: Ortopedi, kirurgi, ÖNH, hand, gynekologi, urologi. Ev kan beredskapsjour förekomma. Som Svereks konsultläkare får du bra [...]

Anestesiologer till hyruppdrag i Västerås

Vi söker dig som är anestesiolog och som vill arbeta i operationsteam i Västerås med start i oktober. Du kan räkna med mycket god ersättning och villkor. Låter det intressant? Uppdragen är eftertraktade och ska tillsättas snarast så kontakta oss [...]

Specialist anestesi och intensivvård till Trollhättan

Hyruppdrag vecka 35-47 2021. 8 IVA-platser plus del i regional covid-19 uppdrag som i nuläget är 4 platser,  14 Operationssalar fördelat på två sjukhuskroppar, placering kan bli på ena eller andra sjukhuset beroende på behov och kvalifikationer. Stor förlossningsavdelning med [...]