Välkommen till Sverek

Som konsult hos Sverek är du i trygga händer hos en engagerad och seriös arbetsgivare.

Sverek rekryterar och bemannar främst med sjuksköterskor och läkare men även med bland annat audionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer.

Vi samarbetar med samtliga regioner  ett stort antal kommuner samt de främsta privata vårdgivarna och universitetssjukhusen och har alltid en stor variation av vårduppdrag landet över. Vi håller högsta möjliga kvalitet i vår bemanning och rekrytering med fokus på långsiktigt hållbar utveckling. Vi utvecklar och förbättrar ständigt utbudet av valmöjligheter för våra hyrläkare, bemanningssjuksköterskor  och utökar på så sätt kompetensutbudet för våra uppdragsgivare.

Vi på Sverek har lång erfarenhet av bemanning till vård och omsorg.

I över 15 år har vi hjälpt till att bemanna sjukhus, kommunala verksamheter och andra vårdinrättningar med kompetenta läkare och sjuksköterskor. Vi hette tidigare Svensk Läkarrekrytering och vår VD Björn Lindtorp är själv läkare. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av att arbeta som konsult och du väljer själv om du vill vara anställd eller arbeta via ditt eget företag.

Som konsult hos Sverek är du i trygga händer hos en engagerad och seriös arbetsgivare.

Vilket värde skapar vi, för vem och varför?

Våra kunders verksamheter inom vård och omsorg räddar liv och förbättrar livskvaliteten för hela Sveriges befolkning. När vi tillgodoser vårdens och omsorgens personalbehov stödjer och möjliggör vi verksamheter att möta behovet från patienter och hjälpsökande oavsett var i landet de bor. På så sätt bidrar vi på ett avgörande sätt till en jämlik och tillgänglig vård och omsorg.

Vi erbjuder en fri arbetsmarknad för vård- och omsorgspersonal, vilket innebär högre lön, större flexibilitet, erfarenheter och kompetensutveckling med trygga villkor, service och stöd. Våra läkare och sjuksköterskor ges de bästa förutsättningarna till att med utmärkta villkor och livskvalitet stanna kvar och utvecklas i sitt yrke.

De verksamheter vi stödjer får möjligheten att driva sin verksamhet med en komplett personalstyrka vilket ökar chansen att behålla sin befintliga personal, minska stress och sjukskrivningar och fullfölja det livsviktiga uppdrag som samhället gett dem. Konsulterna är ett värdefullt tillskott av kompetens och erfarenhet.

3 VARFÖR

  1. Vi stärker hela Sveriges hälsa och livskvalitet genom vårt bidrag till en jämlik och tillgänglig vård och omsorg oavsett var i landet man bor.
  2. Våra läkare och sjuksköterskor ges bästa förutsättningar för att stanna i yrket med goda villkor, flexibilitet och trygghet.
  3. De verksamheter vi stödjer kan fullgöra sitt uppdrag och tillhandahålla vård och omsorg i linje med sina ambitioner.

Det är vi som arbetar på Sverek

INTRESSEANMÄLAN