Tidrapport Gävleborg

Varför?

För att vi ska kunna betala ut en korrekt lön/ersättning till dig i tid behöver du tidsrapportera. Tidrapportering sker vanligtvis veckovis.

Är du löntagare: Skicka in tidrapporten snarast efter varje avslutad uppdragsvecka för att vi ska kunna betala ut lön i tid.

Är du underkonsult: Din ersättning betalas ut mot faktura senast 30 dagar efter fakturadatum förutsatt att tidrapport har inkommit.

Hur?

  1. Ladda ner relevant tidrapport nedan
  2. Fyll i vecka, datum och dag i tidmallen
  3. Fyll i arbetstid enligt instruktioner på tidrapporten
  4. Fyll i rast i antal minuter, fyll även i om du inte haft rast, dvs 0 minuter
  5. Få tidrapporten signerad av ansvarig person/chef på din arbetsplats
  6. Mejla signerad tidrapport till tid@sverek.se

Ladda ner

Tidrapport Sjuksköterska (Tänk på att skicka in tidrapport efter varje avslutad arbetsvecka även om tidmallen avser en hel månad. Lämna ifylld tidrapport till ansvarig på verksamheten/bemanningsenheten innan du går för veckan.)

Tidrapport Läkare (På sida ett finner du tidrapporten och på sida två finner du en guide på hur man fyller i den. Lämna ifylld tidrapport till ansvarig på verksamheten/bemanningsenheten innan du går för veckan.)

Tidrapport Undersköterska

Tidrapport Arbetsterapeut

Tidrapport Audionom

Tidrapport Fysioterapeut

Tidrapport Psykolog

Tidrapport Medicinsk Sekreterare