Sverek stödjer Hjärt-Lungfonden

Artikel från Hjärt- Lungfonden:

Nu vill vi passa på att lyfta Sverek, ett rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och omsorg som grundades 2005. Sverek är ett av de företag som valt att skänka en julgåva till Hjärt-Lungfonden.

”Hjärt- och lungsjukdomar utgör en stor del av sjukligheten i samhället och forskning på det området är, som vi ser det, väldigt viktigt att prioritera. I en bredare kontext så innefattar det även fysisk aktivitet, matvanor och miljöfrågor som alla påverkar vår hälsa. Vi förstår att Hjärt-Lungfonden har ett helhetsperspektiv på hälsa som känns väldigt ändamålsenligt och det vill vi gärna stödja. Under pandemin har en del av dessa frågor blivit uppmärksammade och det hoppas vi ska fortsätta även när sjukdomsfallen i akut covid avtar. Långtidseffekterna av pandemin innefattande långtidscovid och exempelvis ökat stillasittande tror vi behöver uppmärksammas, forskas på och åtgärdas många år framöver, berättar Björn Lindtorp, VD på Sverek.

Han fortsätter:

”Vi är alla en del av sjukvården och samhället och därför känns det självklart att stödja de organisationer som gör verklig och positiv skillnad. Jag känner många som drabbats av både hjärt- kärl- och lungsjukdom och oftast är mitt intryck att vården i Sverige varit mycket god för dem. Tyvärr räcker det inte alltid till så om några fler kan hjälpas till bättre behandling och fler kvalitativa levnadsår så är det väl värt att bidra till.”

Vad tänker ni på Sverek om forskningen?

”Att den är väldigt spännande och då kanske framför allt på området kring levnadsvanor där gamla ’sanningar’ ifrågasätts, det tror vi är viktigt.”

Stort tack Sverek, för ert viktiga bidrag! Vill ditt företag också stödja Hjärt-Lungfonden? Läs mer här

Vi är alla en del av sjukvården och samhället och därför känns det självklart att stödja de organisationer som gör verklig och positiv skillnad.

Björn Lindtorp, VD på Sverek