FRÅGOR & SVAR

Här finns svaren på de vanligaste frågorna vi får.

FRÅGOR FÖR LÄKARE

Vad innebär konsultrollen för mig som läkare?

Svar:

Som konsult väljer du när, var och hur mycket du vill arbeta. På så sätt får du möjlighet att styra över ditt liv och prioritera det som du värdesätter. Som bemanningssjuksköterska och hyrläkare får du dessutom oftast ägna dig mer åt patienterna och mindre åt administration. 

Hur får man högst lön som hyrläkare ?

Svar:

En  hyrläkare hos oss ofta får 50-100 % högre lön än som fastanställd inom region och kommun.
Högst lön  får du genom att vara flexibel avseende bemanningsuppdragen du tar. Om du väljer ett uppdrag med mycket jour, OB-tid kan du få väldigt hög lön.

Kan jag ta hyruppdrag i samma region som jag är anställd i?

Svar:

I de flesta fall gäller 6 månaders karens för arbete i samma region som du är/varit anställd i. Däremot kan du arbeta hos en privat vårdgivare  i samma region.

Var i landet har ni uppdrag?

Svar:

Vi samarbetar med samtliga regioner,  ett stort antal kommuner samt de främsta privata vårdgivarna och universitetssjukhusen och har alltid en stor variation av vårduppdrag landet över.

Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska eller läkare?

Svar:

Som konsult väljer du när, var och hur mycket du vill arbeta. På så sätt får du möjlighet att styra över ditt liv och prioritera det som du värdesätter. Som bemanningssjuksköterska och hyrläkare får du dessutom oftast ägna dig mer åt patienterna och mindre åt administration. 

Vilket är det bästa bemanningsföretaget för läkare?

Svar:

Självklart anser vi oss vara det bästa alternativet sett till lön, villkor och service. Sverek har bemannat vård och omsorg i över 15 år och skaffat oss oerhört värdefull kunskap som uppskattas mycket av våra läkarkonsulter.

Vad gäller när man som anställd konsult blir sjuk när man är inbokad på bemanningsuppdrag hos er?

Svar:

Vi följer sjuklönelagen och betalar dig sjukersättning enligt denna. Är du visstidsanställd när vi kommer överens om det, och perioden då är kortare än en månad och du inte är anställd däremellan, har du ändå rätt till sjuklön om du har varit anställd fjorton dagar i följd eller sammanlagt fjorton dagar om du räknar ihop perioder med ett mindre uppehåll än fjorton dagar emellan anställningarna. 

Har ni kollektivavtal för mig som bemanningssjuksköterska eller bemanningsläkare?

Svar:

Vi har kollektivavtalsliknande lösningar, fast med betydligt bättre ersättningsvillkor. Dessutom har vi kompletta försäkringar och erbjuder flexibla pensionslösningar och trygga villkor.

Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?

Svar:

Vi betalar ut lön till alla anställda konsulter månaden efter arbetade pass.

Vad är en medianlön?

Svar:

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet. Den ger oftare en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen, som kan påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna. 

Vad tjänar fast anställda läkare?

Svar:

Specialistläkare inom landstingen 2017 hade en medianlön på 71 700 kronor i månaden, där de 10 procent bäst betalda hade en lön på 83 000 kronor eller mer. Läkare utan specialistkompetens hade en medianlön på 42 500 kronor i månaden, där de 10 procent bäst betalda hade en lön på 48 700 kronor eller mer. 

Hur många läkare arbetar i regionerna?

Svar:

Det finns cirka 32 000 läkare inom regionerna. En relativt stor yrkesgrupp i vårdsektorn. Läkarna arbetar inom en rad verksamheter och arbetsuppgifterna varierar stort efter olika specialistkompetenser och därmed arbetsområden.

Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?

Svar:

Vi betalar ut lön till alla anställda konsulter månaden efter arbetade pass.

Vilka arbetsuppgifter har en konsultläkare som arbetar via Sverek?

Svar:

En hyrläkare har i regel samma arbetsuppgifter som en fastanställd läkare, med större fokus på patienter för hyrläkaren.

Vad är det för skillnad mellan en hyrläkare, konsultläkare, stafettläkare, resursläkare och bemanningsläkare?

Svar:

Det är egentligen ingen skillnad och endast olika namn för en läkare som hjälper vårdgivare genom arbete via bemanningsföretag.

Var i landet är det mest behov av stafettläkare?

Svar:

Det finns behov av stafettläkare i hela landet, från norr till söder och inom såväl offentlig som privat sjukvård. Allra störst behov av läkare är det i norra Sverige. Vi rekommenderar dig att göra en intresseanmälan för att få kontakt med våra konsultchefer som hjälper dig hitta uppdrag som passar dig och dina önskemål.

Ingår boende när jag arbetar som konsultläkare hos er?

Svar:

Vi kan oftast erbjuda boende till dig. Om du arbetar via eget bolag så är ditt arvode anpassat för att du ska kunna täcka den kostnaden själv.

Hur mycket får man i lön som hyrläkare hos er?

Svar:

Det kan variera något vad en bemanningsläkare får i lön beroende på specialistläkarkompetens, erfarenhet som läkare och konsultläkare, arbetsort, tidsperiod och omkostnader. Som regel får du cirka 50-100 % mer än vad du tjänar som fastanställd läkare.

Vad gör en stafettläkare?

Svar:

En stafettläkare, hyrläkare, konsultläkare eller resursläkare arbetar via bemanningsföretag för att hjälpa sjukvården med rätt kompetens. Uppdragen kan variera mellan enstaka veckor till långa sammanhängande perioder och till och med år. Lönen för en konsult som arbetar via Sverek är mycket högre än som fastanställd och ofta högst i branschen.

Hur får man högst lön som hyrläkare?

Svar:

Högst lön för hyrläkare uppnås genom flexibilitet gällande uppdragets geografiska läge. Kontinuitet och ett gott samarbete ger också goda möjligheter till riktigt hög lön för dig som läkare via Sverek.

FRÅGOR FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska?

Svar:

Som konsult väljer du när, var och hur mycket du vill arbeta. På så sätt får du möjlighet att styra över ditt liv och prioritera det som du värdesätter. Som bemanningssjuksköterska och hyrläkare får du dessutom oftast ägna dig mer åt patienterna och mindre åt administration. 

Hur får man högst lön som hyrsjuksköterska?

Svar:

En  hyrsjuksköterska hos oss ofta får 50-100 % högre lön än som fastanställd inom region och kommun.
Högst lön  får du genom att vara flexibel avseende bemanningsuppdragen du tar. Om du väljer ett uppdrag med mycket jour, OB-tid kan du få väldigt hög lön.

Hur lång yrkeserfarenhet behöver man ha innan man kan arbeta som hyrsjuksköterska?

Svar:

Vi vill att du ska ha arbetat i cirka 2 år som sjuksköterska innan du blir hyrsjuksköterska hos oss på Sverek.

Var i landet har ni uppdrag?

Svar:

Vi samarbetar med samtliga regioner,  ett stort antal kommuner samt de främsta privata vårdgivarna och universitetssjukhusen och har alltid en stor variation av vårduppdrag landet över.

Hur får man högst lön som hyrsjuksköterska?

Svar:

En  hyrsjuksköterska hos oss ofta får 50-100 % högre lön än som fastanställd inom region och kommun.
Högst lön  får du genom att vara flexibel avseende bemanningsuppdragen du tar. Om du väljer ett uppdrag med mycket jour, OB-tid kan du få väldigt hög lön.

Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska eller läkare?

Svar:

Som konsult väljer du när, var och hur mycket du vill arbeta. På så sätt får du möjlighet att styra över ditt liv och prioritera det som du värdesätter. Som bemanningssjuksköterska och hyrläkare får du dessutom oftast ägna dig mer åt patienterna och mindre åt administration. 

Vad gäller när man som anställd konsult blir sjuk när man är inbokad på bemanningsuppdrag hos er?

Svar:

Vi följer sjuklönelagen och betalar dig sjukersättning enligt denna. Är du visstidsanställd när vi kommer överens om det, och perioden då är kortare än en månad och du inte är anställd däremellan, har du ändå rätt till sjuklön om du har varit anställd fjorton dagar i följd eller sammanlagt fjorton dagar om du räknar ihop perioder med ett mindre uppehåll än fjorton dagar emellan anställningarna. 

Har ni kollektivavtal för mig som bemanningssjuksköterska eller bemanningsläkare?

Svar:

Vi har kollektivavtalsliknande lösningar, fast med betydligt bättre ersättningsvillkor. Dessutom har vi kompletta försäkringar och erbjuder flexibla pensionslösningar och trygga villkor.

Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?

Svar:

Vi betalar ut lön till alla anställda konsulter månaden efter arbetade pass.

Hur får man högst lön som hyrsjuksköterska?

Svar:

Högst lön som hyrsjuksköterska får du genom att vara flexibel avseende bemanningsuppdragen du tar. Om du väljer ett uppdrag med mycket OB-tid kan du som stafettsjuksköterska få väldigt hög lön.

En annan sjuksköterska har fått högre lön av er än vad jag blivit erbjuden, varför?

Svar:

Ersättningen till dig som bemanningssjuksköterska via oss beror på flera faktorer. Var ska du arbeta, när ska du arbeta, behöver du boende? Vad har du för specialistkompetens och annan erfarenhet? När skedde inbokningen? Akuta behov kan ibland ersättas högre än planerade. På grund av ovanstående och en del andra faktorer kan en sjuksköterska ibland få en ersättning som skiljer sig något från en annan kollega. 

Vad är det för skillnad mellan en hyrsjuksköterska, konsultsjuksköterska, stafettsjuksköterska, resurssjuksköterska och bemanningssjuksköterska?

Svar:

Det är egentligen ingen skillnad och endast olika namn för en sjuksköterska som hjälper vårdgivare genom arbete via bemanningsföretag. 

Vilka arbetsuppgifter har en hyrsjuksköterska som arbetar via Sverek?

Svar:

En bemanningssjuksköterska har i regel samma arbetsuppgifter som en fastanställd sjuksköterska, med större fokus på direkt patientarbete för bemanningssjuksköterskan. 

Ingår resa och boende när jag arbetar som bemanningssjuksköterska hos er?

Svar:

Standard är att vi bekostar boende och i vissa fall även resa. Lönen är mycket väl tilltagen så det blir alltid ett fördelaktigt upplägg för dig jämfört med fasta tjänster. 

Hur mycket får man i lön som hyrsjuksköterska hos er?

Svar:

En hyrsjuksköterska eller bemanningssjuksköterska hos oss får ofta 50-100 % högre lön än som fastanställd sjuksköterska inom region och kommun.

Vad är en medianlön?

Svar:

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet. Den ger oftare en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen, som kan påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna. 

Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?

Svar:

Vi betalar ut lön till alla anställda konsulter månaden efter arbetade pass.

Vad gör en hyrsjuksköterska?

Svar:

En hyrsjuksköterska arbetar via bemanningsföretag för att hjälpa sjukvården med rätt kompetens. Uppdragen kan variera mellan enstaka veckor till långa sammanhängande perioder och till och med år. Lönen för en konsult som arbetar via Sverek är mycket högre än som fastanställd och ofta högst i branschen.

Hur får jag högst lön som sjuksköterska?

Svar:

En  hyrsjuksköterska eller bemanningssjuksköterska hos oss ofta får 50-100 % högre lön än som fastanställd sjuksköterska inom region och kommun.
Högst lön som hyrsjuksköterska får du genom att vara flexibel avseende bemanningsuppdragen du tar. Om du väljer ett uppdrag med mycket OB-tid kan du som stafettsjuksköterska få väldigt hög lön.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Hur får man högst lön som hyrläkare och hyrsjuksköterska?

Svar:

En  hyrsjuksköterska eller hyrläkare hos oss ofta får 50-100 % högre lön än som fastanställd inom region och kommun.
Högst lön  får du genom att vara flexibel avseende bemanningsuppdragen du tar. Om du väljer ett uppdrag med mycket jour, OB-tid kan du få väldigt hög lön.

Kan jag ha kvar mitt fasta arbete om jag ska arbeta som konsult hos Sverek?

Svar:

Javisst, du väljer själv vilken tid du vill avsätta för att arbeta som konsult. Som konsultläkare eller konsultsjuksköterska kan du välja hur mycket du vill arbeta och hur du vill arbeta. Du kan arbeta mycket under en period för att sedan ta långledigt, arbeta varannan vecka för att kunna umgås med barnen om du är ”varannan-vecka-förälder” eller kanske arbeta på nätterna för att frigöra dagarna. Du styr själv över din arbetstid och fritid. Vill du kombinera en fast anställning med att ta kortare hyruppdrag eller arbeta på din semester är det också helt okej.

Är jag försäkrad när jag arbetar via Sverek?

Svar:

Ja, vi har försäkring för dig till och från arbetet. Vi har även försäkring för de eventuella skador du kan ådra dig i arbetet. På arbetet är har du även ansvarsförsäkring via vård- eller omsorgsenheten. 

Var i landet har ni uppdrag?

Svar:

Vi samarbetar med samtliga regioner,  ett stort antal kommuner samt de främsta privata vårdgivarna och universitetssjukhusen och har alltid en stor variation av vårduppdrag landet över.

Vad innebär konsultrollen för mig som sjuksköterska eller läkare?

Svar:

Som konsult väljer du när, var och hur mycket du vill arbeta. På så sätt får du möjlighet att styra över ditt liv och prioritera det som du värdesätter. Som bemanningssjuksköterska och hyrläkare får du dessutom oftast ägna dig mer åt patienterna och mindre åt administration. 

Vad gör en konsultchef på Sverek?

Svar:

Våra konsultchefer hjälper dig som hyrläkare eller bemanningssjuksköterska med att hitta rätt uppdrag, ordna med resa och boende när det behövs. De fungerar som en support och service för dig som hyrläkare och bemanningssjuksköterska så du ska känna dig trygg och bekväm på ditt uppdrag. 

Vilket är det bästa bemanningsföretaget för läkare?

Svar:

Självklart anser vi oss vara det bästa alternativet sett till lön, villkor och service. Sverek har bemannat vård och omsorg i över 15 år och skaffat oss oerhört värdefull kunskap som uppskattas mycket av våra läkarkonsulter.

Vad är en konsultchef?

Svar:

Konsultchefen är din närmaste kollega hos oss på Sverek som samordnar, håller kontakten med dig och klinikerna samt sköter logistiken kring dina uppdrag. Har du önskemål avseende befintliga uppdrag som hyrläkare eller hyrsjuksköterska eller önskan om nya så är det till konsultchefen du ska vända dig.

Betalar ni in till min pension när jag arbetar som konsult i vården via er?

Svar:

När du är anställd via oss betalar vi självklart in arbetsgivaravgifter och då även allmän pensionsavgift. Vi erbjuder även andra flexibla pensionslösningar och trygga villkor.

Vad gäller när man som anställd konsult blir sjuk när man är inbokad på bemanningsuppdrag hos er?

Svar:

Vi följer sjuklönelagen och betalar dig sjukersättning enligt denna. Är du visstidsanställd när vi kommer överens om det, och perioden då är kortare än en månad och du inte är anställd däremellan, har du ändå rätt till sjuklön om du har varit anställd fjorton dagar i följd eller sammanlagt fjorton dagar om du räknar ihop perioder med ett mindre uppehåll än fjorton dagar emellan anställningarna. 

Har ni kollektivavtal för mig som bemanningssjuksköterska eller bemanningsläkare?

Svar:

Vi har kollektivavtalsliknande lösningar, fast med betydligt bättre ersättningsvillkor. Dessutom har vi kompletta försäkringar och erbjuder flexibla pensionslösningar och trygga villkor.

Hur ofta får man lön när man är stafettläkare eller stafettsjuksköterska via Sverek?

Svar:

Vi betalar ut lön till alla anställda konsulter månaden efter arbetade pass.

Vad är en medianlön?

Svar:

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet. Den ger oftare en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen, som kan påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna.