Psykiatrisjuksköterskor till höst- och vinteruppdrag i Gällivare

Hyruppdrag september-december 2021. Sedvanliga arbetsuppgifter på psykiatrisk vårdavdelning och psykiatrisk jourmottagning. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man säga att lönen-arvodet är det dubbla jämfört med fast anställdas. Vi har dessutom [...]

Psykiatrisjuksköterskor till Luleå 2021/2022

Hyruppdrag med start omgående och till 1/1 2022 för specialistutbildad psykiatrisjuksköterska med erfarenhet av VAS, lång erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad i slutenvård alternativt beroendevård, vana av att ta emot samtal via psykiatrisk jourmottagningstelefon, suicidriskbedömning, kunskaper i specifik omvårdnad ex pvk, [...]

Psykiatriker till BUP-mottagning i Piteå

Hyruppdrag vecka 36-52 2021. Medicinska och psykiatriska bedömningar, insättning och uppföljning av psykofarmaka och centralstimulerande läkemedel. Öppenvård. Vi på Sverek har lång erfarenhet av bemanning till vård och omsorg. Du behöver ingen erfarenhet av att arbeta som konsult tidigare och [...]

Psykiatriker till höst- och vinteruppdrag i Luleå 2021/2022

Hyruppdrag vecka 37, 41-42 och 44-47 2021 och vecka 1-2 2022 för specialist i psykiatri med erfarenhet av vuxenpsykiatrisk slutenvård (akut, allmän och beroende). Sedvanliga överläkaruppgifter, bakjouren dagtid (ansvar för avdelningen och jourmottagningen), intermediär, länsrättsförhandlingar, handledning underläkare/studenter. Du erbjuds en anställning [...]

Anestesiolog till Kiruna för höst- och vinteruppdrag 2021/2022

Hyruppdrag vecka 40-42, 44-52 2021 och vecka 2022 för specialist inom anestesiologi med minst 5 års erfarenhet. Akut omhändertagande med vårdplatser där majoriteten av vården är intermediärvård och lätt intensivvård. Akut omhändertagande av svårt sjuk patient inför transport till specialistvård. [...]

Sjuksköterskor till höst- och vinteruppdrag på kirurgavd. i Luleå

Hyruppdrag vecka 35-52 2021. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på kirurgisk/urologisk vårdavdelning. Hur mycket du tjänar som hyrsjuksköterska beror på en rad olika faktorer men generellt kan man säga att lönen-arvodet är det dubbla jämfört med fast anställdas. Vi har dessutom kompletta försäkringar [...]

Infektionsläkare till Luleå för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag 5-6 veckor under oktober-december 2021. Beredskap under veckan, ej helg. Sedvanligt arbete som specialistläkare infektion. Som hyrläkare för Sverek får du mycket goda villkor och vi kan hjälpa dig med boende om det skulle behövas. Har du eget bolag [...]

Ögonläkare till Norrbotten för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 35-52 2021 för bakjourskompetent ögonspecialist med 2 års erfarenhet av att arbeta självständigt som specialist. Uppdraget innebär specialistläkaruppgifter inom ögonsjukvård. Bakjour och beredskap förekommer vid behov. I huvudsak placering vid ögonmottagningen vid Sunderby sjukhus alternativt vid Piteå älvdals [...]