Psykiatriker till Torsby 2022

Hyruppdrag vecka 16 och 22-39 2022 på öppenvårdsavdelning som tar emot patienter med alla förekommande diagnoser inom psykiatrin, skriva intyg, recept, handledning av AT-läkare, ST-läkare och underläkare, konsultbesök på sjukhusets somatiska avdelning vid behov, delta på behandlingskonferenser, avstämning med försäkringskassan [...]

Psykiatriker till beroendecentrum 2022

Hyruppdrag vecka 22-39 2022 beroendecentrum i Karlstad. Som konsultläkare för Sverek får du mycket bra villkor och du kan arbeta som anställd eller via eget företag. Oavsett om du vill arbeta enstaka veckor eller längre perioder ute på uppdrag via [...]

Allmänspecialister för uppdrag i Värmland 2022

Hyruppdrag på vårdcentraler i region Värmland under  2022. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra ersättning och goda villkor. Till din service har du en dedikerad konsultchef som bland annat kan hjälpa dig med boende. Region Värmland använder [...]

Röntgenläkare till Arvika 2022

Hyruppdrag vecka 1-2, 5, 7-8, 10-12 och 17-35 2022 för radiolog  med gedigen MR-kunskap, kunskap i enklare interventioner på ultraljud och genomlysning. Beredskap vid ett par tillfällen under veckan. Som hyrläkare erbjuds du mycket goda villkor och du kan arbeta [...]

Psykiatriker till Hagfors för uppdrag 2022

Hyruppdrag vecka 1, 7, 9-11 och 13-16 2022 på arbete öppenvårdsmottagningen i Hagfors. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för att komma igång med ditt uppdrag, som t ex [...]

Psykiatriker till ätstörningsenhet i Karlstad 2022

Hyruppdrag på 75% vecka 2-21 2022. Psykiatrisk och somatisk bedömning och behandling av ätstörningspatienter. Medicinbedömning/uppföljning, recept, sjukskrivning. Kunskapsstöd till behandlare. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för att komma [...]

Anestesiolog till Karlstad för uppdrag 2022

Hyruppdrag vecka 1-22 2022. Arbete på operationsavdelningen med sövningar och regionalanestesi. Verksamheten innefattar allmän kirurgi, ortopedi, gyn/obstetrik, urologi, öron/näsa/hals, endokrinkirurgi. Även enstaka ingrepp gällande ögon, käkkirurgi och tandvård i narkos. Samt åtgärdspatienter som CVK- inläggningar, förlossningsepiduraler. Vi på Sverek har [...]

Specialistläkare lungmedicin till Karlstad 2022

Hyruppdrag vecka 1-24 2022 för specialistläkare i lungmedicin för arbete på lungmedicinsektion. Sedvanligt överläkararbete på vårdavdelning och mottagning, lungmedicin och allmän internmedicin. Till stöd i arbetet finns en underläkare stationerad vid avdelningen.  Handledning av utbildningsläkare förekommer. Du erbjuds en anställning [...]

Psykiatriker till öppenvårdsmottagning i Karlstad 2022

Hyruppdrag veck 9-21 2022. Remissbesök, fördjupade diagnostiska bedömningar, återbesök, ronder, receptförnyelser, bedömnings- och behandlingskonferenser, vårdintygsjourdagtid, remissbedömningar, utfärdande av intyg m.m. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är behjälplig med det du kan behöva för att komma [...]

Anestesiolog till Arvika 2022

Hyruppdrag vecka  5-15 och 16-22 2022 för anestesiläkare. Arbetet innebär självständigt arbete på operationsavdelning som utför kirurgi, proteskirurgi, endoskopier och tandbehandlingar i narkos, till och från opererar vi även barn från 5 år. Dessutom arbete på IVA som har 6 [...]