Specialistläkare lungmedicin till Östersund 2022

Hyruppdrag vecka 36-52 2022 för lungspecialist alt allmän invärtesmedicin med erfarenhet av lungcancerbehandling.  Medicinsk akutsjukvårdsavdelning med inriktning mot lungmedicin och lungonkologi. Allmän och specifik omvårdnad. Broncoscopier, läkemedelshantering, cytostatika, sätta lungdrän, blodtransfusioner, centrala infarter, intravenösa läkemedel och infusioner, Rond med efterföljande [...]

Sjuksköterskor till lungavd. i Östersund 2022-2023

Hyruppdrag vecka 39 2022 - 3 2023 för sjuksköterska med minst 2 års tjänstgöring och erfarenhet av att jobba på medicinsk akutvårdsavdelning. Vana att hantera allmän invärtesmedicinska patienter är önskvärt men inget krav. Lungmedicinska kunskaper primernas. Till din service har [...]

Barnmorskor till förlossningsavd. i Östersund

Hyruppdrag vecka 36-52 för barnmorska med minst två års yrkeserfarenhet. Erfarenhet från förlossningsverksamhet är ett absolut krav. Uppdraget avser huvudsakligen arbete på förlossningsavdelning.  Schema planeras utefter verksamhetsbehov dag/kväll/natt och helg. Som bemanningsbarnmorska får du en hög och marknadsmässig lön. Vi [...]

Reumatologer till Östersund

Hyruppdrag vecka 35-50.  Sedvanligt mottagningsarbete, nybesök, återbesök. Viss dagjour samt handledning kan förekomma. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta som anställd eller via eget bolag. Låter det intressant? Då ska [...]

Internmedicinare till Östersund

Hyruppdrag vecka 23-52 för internmedicinare med strokekompetens. Erfarenhet av att ansvara för vården av såväl kroniskt som akut sjuka strokepatienter och att ansvara för Rädda Hjärnan larm samt ta beslut om adekvat behandling i den vårdkedjan. Kan du hela eller [...]

Gastroenterolog till Östersund för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka 36-52 2022 för gastroenterolog med endoscopikompetens och kunskaper inom allmän internmedicin för avdelningsarbete på medicinsk akutvårdsavdelning som ÖL. Medicinsk akutsjukvårdsavdelning med inriktning mot gastroenterologi/hepatologi, mottagningsverksamhet samt kan förekomma endoscoipverksamhet. Allmän och specifik omvårdnad. Läkemedelshantering, dvs kunna ordinera intravenösa [...]

Barnmorska för mottagningsarbete i Östersund

Hyruppdrag vecka 25-35 för barnmorska med primärvårdserfarenhet. Sedvanligt arbete på en barnmorskemottagning i primärvården. Följa PM vid graviditet. Preventivmedelsrådgivning. Arbetstider, måndag-fredag 08.00-17.00. Som bemanningsbarnmorska får du en hög och marknadsmässig lön. Vi har kompletta försäkringar för dig till, från och [...]

Barn- och ungdomspsykiatriker till Östersund

Hyruppdrag vecka 34 2022- 04 2023 för specialist i barn och ungdomspsykiatri, gärna  med tidigare erfarenhet av BUP Östersund. Sedvanligt arbete som barnpsykiatriker i öppenvård, teamarbete, behandling, med.mott, utredning, etc. Tjänstgöring vid konsultmottagning BUH kan ingå. Primärjour/ bakjour dagtid (8-17) [...]

Psykiatriker till vår- och sommaruppdrag i Östersund

Hyruppdrag vecka 15-34  2022 för specialistläkare i allmänpsykiatri med bakjourskompetents. Placering på någon av avdelningarna akutpsykiatriska avdelningen (8 vårdplatser), allmänpsykiatriska avdelningen (14 vårdplatser) samt psykosavdelningen (10 vårdplatser) alternativt i öppenvård (i första hand psykos, neuropsykiatri och allmänpsykiatri). Bakjourer samt handledning [...]

Onkologer för sommaruppdrag i Östersund

Hyruppdrag vecka 23-32. Sedvanliga uppgifter som onkolog på onkologisk mottagning. Samarbete med Umeå och Sundvall. Medicinisk stöd till övriga medarbetare på onkologimottagningen. När du arbetar som hyrläkare du kan räkna med mycket bra ersättning och goda villkor. Till din service [...]