Tillbaka till uppdragslista

Psykiatriker till allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning

Allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Gävle söker specialist- och överläkare psykiatri för hyruppdrag vecka 9-17 2020. Arbetstider måndag-fredag Kl 8:00-17:00 samt att det kan förekomma bakjourer, även helger.

Beskrivning av uppdraget:
Specialistläkare på mottagningen arbetar med patienter från olika behandlingsteam där tillgängligheten behöver öka. Behandlingsteamens uppdrag utgår ifrån psykiatrisk specialistnivå. Detta då primärvården inom region Gävleborg har ansvar för förstalinjens psykiatri. Behandlingsteamen arbetar tvärprofessionellt i team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur, med en vårdprocess som bygger på indikerade och stegvisa insatser. Initialt ska alla patienter ha genomgått en strukturerad diagnostik som styr behandlingsupplägget. Patientens vårdplan ska utgå ifrån evidensbaserad vård (inom verksamheten gällande vårdprogram och lokala rutiner) samt individens funktion och behov enligt LEON-principen. I ett ordinärt återbesök ingår; psykiatrisk status med strukturerad suicidriskbedömning, utvärdering och justering av pågående behandling, läkemedelsgenomgång, ställningstagande till sjukskrivning och rehabiliterande insatser samt bedömning kopplat till fortsatt vårdplanering. Dagbakjour och bakjourer kan ingå i uppdraget.

Låter uppdraget intressant? Kontakta ansvarig konsultchef eller sök direkt via formuläret.

  • Dra filer hit eller
    • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.