Vårdbemanning och rekrytering av högsta kvalitet

Vi har ett stort nätverk med läkare och sjuksköterskor.

I cirka 15 år har vi på Sverek rekryterat specialistläkare och sjuksköterskor, vilket har lärt oss vikten av rätt person på rätt plats. Vi hette tidigare Svensk Läkarrekrytering. Idag har vi ett stort nätverk med läkare, sjuksköterskor och även fysioterapeuter och psykologer. Vi kan därför med kort varsel lösa era kort- och långsiktiga rekryterings- och bemanningsbehov. Vi är en ansvarsfull och pålitlig leverantör som med personlig kontakt kan skräddarsy lösningar för varje uppdragsgivare.

Söker du en specialistläkare eller specialistsjuksköterska eller kanske ett helt team?

Just nu finns vårdköer som behöver bearbetas. Hur ser behovet ut i er verksamhet? Vi har bland annat anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor,  anestesiologer och operationsundersköterskor tillgängliga för uppdrag. Vi skräddarsyr efter era behov och kan sätta ihop team anpassade efter era krav.

Vi löser gärna de mest utmanande behoven, inom specialiteter med stor brist på läkare och sjuksköterskor i tidsperioder då det är särskilt krävande och med kort varsel, när ingen annan klarar uppgiften. Har du längre perioder som du önskar täcka med kompetenta läkare och sjuksköterskor så löser vi det på ett liknande sätt som när vi rekryterar till fasta tjänster. Vi ser inte bara till att du får en läkare eller sjuksköterska, vi ser till att du får rätt läkare eller sjuksköterska. Vi vill att det ska vara enkelt att arbeta med oss och vi är stolta över att kunna tillgodose pålitliga leveranser av läkare och sjuksköterskor. Som uppdragsgivare kan du alltid räkna med professionellt bemötande och förstklassig service.

Vår bemannings- och rekryteringsprocess bygger på lång erfarenhet och stor branschkunskap.

Samtliga konsulter som arbetar för oss har genomgått en omfattande kompetens- och behörighetskontroll för att du som uppdragsgivare ska känna dig trygg i din rekrytering eller bemanning.

När vi får ett rekryteringsuppdrag arbetar vi helhjärtat för att sätta oss in i uppdraget och för att få en förståelse för era önskemål och preferenser. Vi hjälper dig att rekrytera rätt läkare/sjuksköterska till rätt uppdrag och tror att du läser detta av något av följande skäl:
Du är framförallt upptagen med att utveckla och driva din verksamhet och har inte den tid som krävs för att hitta och engagera de bästa läkarna och sjuksköterskorna.

Du har ett antal personer som kanske är intressanta för din verksamhet, men som det av olika skäl är lämpligare att ett professionellt rekryteringsföretag kontaktar i ett första skede.

Du har redan sökt och annonserat efter läkare och sjuksköterskor utan tillfredsställande resultat och vill testa en mer riktad och målmedveten approach till din rekryteringsprocess.

Ring direkt på tel 08-669 58 00 eller skicka ett mejl till bemanning@sverek.se

 

Sverek är ett Gasellföretag. Det är vi stolta över.

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Sverek är ett av dem. Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag och Sverek är ett av dem. Det är vi stolta över.

 

LÄKARE

Akutsjukvård
Allergologi
Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård
Arbetsmedicin
Barn- och ungdomsmedicin
Beroendemedicin
Endokrinologi och diabetologi
Geriatrik
Gynekologisk onkologi
Handkirurgi
Hematologi
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk patologi
Kärlkirurgi
Lungsjukdomar
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Njurmedicin
Neonatalogi (grenspecialitet)
Neurologi
Obstetrik och gynekologi
Onkologi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Psykiatri
Radiologi
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Smärtlindring
Thoraxkirurgi
Urologi
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar

SJUKSKÖTERSKOR

Akutsjukvård
Allmänsjuksköterska
Ambulanssjukvård
Anestesisjukvård
Barn- och ungdomar
Barnmorska
Diabetesvård
Distriktssköterska
Företagshälsovård
Hjärtsjukvård
Infektionssjukvård
Intensivvård
Kirurgisk vård
Medicinsk vård
Onkologi
Operation
Pallitativ vård
Psykiatri
Skolsköterska
Vård av äldre