Tidrapport Västmanland

Varför?

För att vi ska kunna betala ut en korrekt lön/ersättning till dig i tid behöver du tidrapportera. Tidrapportering sker vanligtvis veckovis.

Är du löntagare: Skicka in tidrapporten snarast efter varje avslutad uppdragsvecka för att vi ska kunna betala ut lön i tid.

Är du underkonsult: Din ersättning betalas ut mot faktura senast 30 dagar efter fakturadatum förutsatt att tidrapport har inkommit.

Hur?

  1. Ladda ner relevant tidrapport nedan
  2. Fyll i vecka, datum och dag i tidmallen
  3. Fyll i arbetstid enligt instruktioner på tidrapporten
  4. Fyll i rast i antal minuter, fyll även i om du inte haft rast, dvs 0 minuter
  5. Få tidrapporten signerad av ansvarig person/chef på din arbetsplats
  6. Mejla signerad tidrapport till tid@sverek.se

Ladda ner

Tidrapport Sjuksköterska

Tidrapport Undersköterska

Tidrapport Arbetsterapeut

Tidrapport Audionom

Tidrapport Fysioterapeut

Tidrapport Psykolog

Tidrapport Medicinsk Sekreterare

Ingen tidrapport för Läkare används. I Region Västmanland använder de sig av stämpelsystemet Kom och Gå. Sverek kommer få en rapport på dina arbetade timmar efter avslutad arbetsvecka. Har du av någon anledning inte stämplat in och ut i Kom och Gå använder du denna tidrapport.