Tidrapporter

Varför?

För att vi ska ha underlag för att betala ut din lön, behöver du tidsrapportera, tidsrapporteringen sker veckovis.

Tidrapporten fylls i och ska även attesteras av behörig person på din arbetsplats.

Skriv alltid starttid + sluttid för ditt arbetspass. Var noga med att skriva datum och dag samt vecka i tidmallen.

Ta för vana att skicka in tidrapporten snarast efter varje avslutad uppdragsvecka så kan du vara säker på att få lönen utbetald

den 25:e kommande månad. Får vi in tidrapporten för sent får du vänta till nästa månad den 25:e innan du får din lön.

Om du fakturerar betalar vi ut din ersättning 30 dagar efter fakturadatum förutsatt att attesterad tidrapport har inkommit.

Hur?

Fyll i starttid och sluttid på ditt arbetspass.

Fyll i rast i antal minuter, fyll även i om du inte haft rast, dvs 0 minuter.

Glöm inte att få den signerad av ansvarig på din arbetsplats.

Maila signerad tidrapport efter varje arbetad vecka till tid@sverek.se


Tidrapport för Sjuksköterska

Tidrapport för Läkare