Tidrapporter

Varför?

För att vi ska ha underlag för att betala ut din lön, behöver du tidsrapportera, tidsrapporteringen sker veckovis.

Tidrapporten fylls i och ska även attesteras av behörig person på din arbetsplats.

Skriv alltid starttid + sluttid för ditt arbetspass. Var noga med att skriva datum och dag samt vecka i tidmallen.

Ta för vana att skicka in tidrapporten snarast efter varje avslutad uppdragsvecka så kan du vara säker på att få lönen utbetald

den 25:e kommande månad. Får vi in tidrapporten för sent får du vänta till nästa månad den 25:e innan du får din lön.

Om du fakturerar betalar vi ut din ersättning 30 dagar efter fakturadatum förutsatt att attesterad tidrapport har inkommit.

Hur?

Fyll i starttid och sluttid på ditt arbetspass.

Fyll i rast i antal minuter, fyll även i om du inte haft rast, dvs 0 minuter.

Glöm inte att få den signerad av ansvarig på din arbetsplats.

Maila signerad tidrapport efter varje arbetad vecka till tid@sverek.se


Tidrapport för Sjuksköterska

Om du arbetar beredskap, fyll i aktiv och passiv tid längst ned. Var tydlig med start och sluttid på aktiv tid och passiv tid
Arbetade timmar anges exklusive rast (dra bort rasten från antal timmar).

Tidrapport för Läkare