Tidrapport Kronoberg

Varför?

För att vi ska kunna betala ut en korrekt lön/ersättning till dig i tid behöver du tidrapportera. Tidrapportering sker vanligtvis veckovis.

Är du löntagare: Skicka in tidrapporten snarast efter varje avslutad uppdragsvecka för att vi ska kunna betala ut lön i tid.

Är du underkonsult: Din ersättning betalas ut mot faktura senast 30 dagar efter fakturadatum förutsatt att tidrapport har inkommit.

Hur?

  1. Ladda ner relevant tidrapport nedan
  2. Fyll i vecka, datum och dag i tidmallen
  3. Fyll i arbetstid enligt instruktioner på tidrapporten
  4. Fyll i rast i antal minuter, fyll även i om du inte haft rast, dvs 0 minuter
  5. Få tidrapporten signerad av ansvarig person/chef på din arbetsplats
  6. Mejla signerad tidrapport till tid@sverek.se

Ladda ner

Tidrapport Sjuksköterska (Tänk på att räkna bort rasten från ”antal timmar”, om du arbetar beredskap ska du även fylla i nedre delen av tidrapporten som är avsedd för aktiv och passiv tid och var tydlig med start och sluttid på aktiv tid och passiv tid.)

Tidrapport Läkare

Tidrapport Undersköterska

Tidrapport Arbetsterapeut

Tidrapport Audionom

Tidrapport Fysioterapeut

Tidrapport Psykolog

Tidrapport Medicinsk Sekreterare