Tidrapporter

Varför?

För att vi ska ha underlag för att betala ut din lön, behöver du tidsrapportera, tidsrapporteringen sker veckovis.

Tidrapporten fylls i och ska även attesteras av behörig person på din arbetsplats.

Skriv alltid starttid + sluttid för ditt arbetspass. Var noga med att skriva datum och dag samt vecka i tidmallen.

Ta för vana att skicka in tidrapporten snarast efter varje avslutad uppdragsvecka så kan du vara säker på att få lönen utbetald

den 25:e kommande månad. Får vi in tidrapporten för sent får du vänta till nästa månad den 25:e innan du får din lön.

Om du fakturerar betalar vi ut din ersättning 30 dagar efter fakturadatum förutsatt att attesterad tidrapport har inkommit.

Hur?

Fyll i starttid och sluttid på ditt arbetspass.

Fyll i rast i antal minuter, fyll även i om du inte haft rast, dvs 0 minuter.

Glöm inte att få den signerad av ansvarig på din arbetsplats.

Maila signerad tidrapport efter varje arbetad vecka till tid@sverek.se


Tidrapport för Sjuksköterska

Förtydligande av bokstäverna, D = Kväll, C = Natt, B* = Helg, A* = Storhelg. Gör ett exempel?
Lägg till från kl. till kl. även om tidrapporten täcker hela månaden är det viktigt att vi får in dina arbetade tider veckovis. Skicka därför in din tidrapport efter varje avslutad vecka.
Totalt arbetade timmar = antal timmar exklusive rast (dra bort rasten från antal timmar). Glöm inte signatur från ansvarig/chef
Beredskap – Var tydlig med när beredskapen varit passiv och om du arbetat aktiv beredskap.

Tidrapport för Läkare